Hersteltalent

Activiteiten

Stichting HerstelTalent heeft diverse activiteiten gericht op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van cliënten en naasten. Sommige van deze activiteiten vinden plaats in ons zelfregiecentrum in Middelburg:

  • Opleiden, coachen en inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg en bij maatschappelijke diensten.
  • Het inspireren en coachen van hulpverleners in het werken vanuit de herstelvisie.
  • Samenwerken met cliënten, naasten/familie, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
  • Vooroordelen en stigma over kwetsbaarheid benoemen en bespreekbaar maken.
  • De eigen kracht en eigen regie bevorderen van kwetsbare burgers met informatie, trainingen en het bieden van kansen en mogelijkheden.
  • Diverse cursussen.

Onder het tabje ‘activiteiten‘ in het menu op de homepagina vindt u een uitrolmenu met concrete activiteiten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft:

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy