Hersteltalent

Activiteiten

Stichting HerstelTalent heeft diverse activiteiten gericht op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van cliënten en naasten. Sommige van deze activiteiten vinden in één van onze Zelfregiecentra (Middelburg of Oostkapelle) plaats:

  • Opleiden, coachen en inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg en bij maatschappelijke diensten.
  • Het inspireren en coachen van hulpverleners in het werken vanuit de herstelvisie.
  • Samenwerken met cliënten, naasten/familie, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
  • Vooroordelen en stigma over kwetsbaarheid benoemen en bespreekbaar maken.
  • De eigen kracht en eigen regie bevorderen van kwetsbare burgers met informatie, trainingen en het bieden van kansen en mogelijkheden.
  • Diverse cursussen.

Onder het tabje ‘activiteiten‘ in het menu op de homepagina vindt u een uitrolmenu met concrete activiteiten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft:

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy