Congres Netwerkpsychiatrie

Tijdens dit online congres wordt ingegaan op de denk- en werkwijze van netwerkpsychiatrie. Irene van de Giessen, onze directeur, zal uit handen van Niels Mulder, Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en als psychiater, opleider en onderzoeker werkzaam bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep, het eerste exemplaar krijgen aangeboden.

Netwerkpsychiatrie probeert bestaande en nieuwe vormen van behandeling en begeleiding aan elkaar te verbinden, gebruikmakend van de principes van herstelondersteunende zorg en positieve gezondheid.
Door de regie over de behandeling zoveel mogelijk bij de cliënt te leggen, het systematisch betrekken van familieleden en naasten en samen te werken op het niveau van de cliënt, creëren we een werkomgeving die integrerend werkt en continuïteit bevordert.
Netwerkpsychiatrie verbindt de initiatieven die er de laatste jaren zijn geweest om de behandeling en zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. Denk aan initiatieven zoals: FACT-teams, resourcegroepen, intensieve behandeling thuis (IHT-model), high & intensive care (HIC-model), active recovery triade (ART) en peer supported open dialogue (POD). Maar ook aan de sociale wijkteams van de gemeente, herstelacademies, respijthuizen en sociale werk- en woonvoorzieningen.
De rode draad in deze initiatieven is dat ze proberen bij te dragen aan het persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De hoeveelheid van deze initiatieven maakt het echter ook onoverzichtelijk en geeft het risico op versnippering.
Netwerkpsychiatrie beschrijft in de eerste plaats deze best practices en hoe we deze initiatieven zinvol met elkaar kunnen verbinden op het niveau van de burger, cliënt of patiënt en diens naasten, familie, vrienden en/of buren. Op de tweede plaats beschrijft netwerkpsychiatrie de verbinding op het niveau van afdelingen, instellingen en organisaties.

Informatie

Datums
  • donderdag 27 mei 2021 13:00 tot 20:30
Prijs
€259,00
Schrijf je in

Inschrijven

Door het invullen van dit inschrijfformulier geef je je interesse aan voor het volgen van een cursus. Je ontvangt binnen 24 uur een bevestiging.

Voor vragen neem contact op met:

info@hersteltalent.nl 06-22889296