Hersteltalent

Toespraak VGZ Hersteleuro: “Luctor et Emergo” (2015)

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.37.48

(PP1) PITCH VGZ HERSTELEURO ‘LUCTOR ET EMERGO’

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.38.01

(PP2) Geachte jury, u heeft aangegeven dat u wilt horen waarom herstel bij ons in goede handen is. Het antwoord daarop is SIMPEL, ZEEUWEN weten als géén ander wat het betekent om te moeten WORSTELEN en BOVEN KOMEN.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.38.14

(PP3) Het Zeewse motto ‘LUCTOR et EMERGO’ krijgt door HERSTELTALENT een NIEUWE betekenis. Zoals de ZEEUWEN, door hun strijd met het water, specialisten in watermanagement zijn geworden – zijn WIJ, door de lessen die we leerden over de omgang met onze psychische klachten, specialisten in HERSTELPROCESSEN geworden.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.38.28

(PP4) Hierin past de START van een opleiding in september, gebaseerd op het beroepsprofiel voor de ervaringsdeskundige en het NÉT ontwikkelde ba-sis-cur-ri-cu-lum ervaringsdeskundigheid.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.38.39

(PP5) Het feit dat er NU al zóveel kopstukken uit de Nederlandse herstelwereld hebben toegezegd om les te komen geven, heeft ons POSITIEF verrast.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.38.50

(PP6) De watersnoodramp van 1953 in Zeeland maakt dat we ons (*) als GEEN ANDER bewust zijn van het belang van onderlinge steun, zelfhulp en (*) een goed netwerk.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.00

(PP7) De specifieke geografie van onze provincie zorgt ervoor dat we GOED zijn in verbindingen leggen, (*) niet alleen letterlijk, maar óók figuurlijk.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.11

(PP8) En dat is maar goed ook, want in 2016 verdwijnt Klaverblad Zeeland – de onafhankelijke cliëntondersteuner in onze provincie. EMPOWERMENT en ZELFMANAGEMENT zijn voorwaardelijk voor de vaardigheid – die nodig is om het leven stééds weer opnieuw op te kunnen pakken.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.23

(PP9) We zijn dan ook BLIJ dat we in september twee WRAP-groepen kunnen opstarten,

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.32

(PP10) waarvan één in samenwerking met CELEVT.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.43

(PP11) De ontwikkeling van een EIGEN cursus voor ZELFREGIE, is na een lang en intensief proces BIJNA voltooid.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.39.53

(PP12) En wat ZIJN – WE – TROTS op de medewerking die we verlenen aan het landelijk onderzoek naar de meerwaarde van groepen voor stemmenhoorders.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.40.04

(PP13) ‘GEZIEN WORDEN’ is voorwaarde om te kunnen herstellen. Het ligt voor de hand, dat COMPASSIE en ZINGEVING in die omstandigheden ÉRG belangrijk zijn.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.40.18

(PP14) In januari van dit jaar – organiseerden we daarom onder de naam 4D Zelfzorg – een groot symposium in de Domkerk in Utrecht over zingeving in de geestelijke gezondheidszorg. De positieve reacties hebben geleid tot het besluit om dit onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.40.28

(PP15) Ik zou BIJNA vergeten dat bewegen voor ons de normaalste zaak van de wereld is. Hoe komen we ANDERS steeds weer met ons hoofd boven water?

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.40.39

(PP16) Met veel plezier werkten we dan ook mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve fitness. Daarnaast weten we dat genoeg rusten en ontspannen een BELANGRIJKE voorwaarde is om het worstelen en bovenkomen vol te houden.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.40.50

(PP17) Mindfulness, yoga en ademhalingsoefeningen behoren dan ook tot het STANDAARDPAKKET van Hersteltalent. Sommige mensen hebben vooroordelen over ons.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.41.00

(PP18) Het is MISSCHIEN wel de reden, dat we twéé keer, een zéér succesvolle StigmaTour hebben weten te organiseren in Zeeland.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.41.13

(PP19) Wij WETEN wat het is om STUG of KOPPIG genoemd te worden. De REALITEIT is echter, dat we na ÁL die jaren van praten in de psychiatrie, hebben geleerd dat het handig is om ÉÉRST te letten op DADEN. We hebben een zeker kritisch vermogen ontwikkeld, waarmee we gráág individuën en groepen ondersteunen in het opkomen voor hun rechten.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.41.25

(PP20) Het VOOROORDEEL dat we ZUUNIG zijn klopt overigens, maar dat vindt u vást wel prettig nu u op het punt staat om ZÓVEEL geld ter beschikking te stellen.

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.41.35

(PP21) Onze DROOM voor de TOEKOMST is een CENTRUM, (*) waarin we kunnen laten zien dat begeleiding van mensen (*) met psychische klachten – door mensen die hun eigen (*) ervaring deskundig inzetten – MINSTENS zo effectief is als (*) reguliere hulpverlening – en VELE MALE goedkoper. (*) DAARNAAST wensen we bij te dragen aan duidelijkheid over (*) wat nu precies onder het deskundig inzetten van EIGEN (*) ervaring verstaan moet worden. (*) En dat doen we GRAAG op de plek waar we nu al zitten – want zeg nou zelf, (*) daar word je toch BLIJ van?

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.41.47

(PP22) Het is een PLEK waar je uitstekend kunt leren WORSTELEN en BOVENKOMEN!

Schermafbeelding 2016-02-12 om 23.42.02

(PP23)

Kijk hier naar de uitreiking van de VGZ Hersteleuro.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy