Hersteltalent

Eerste Socratisch Gesprek in Dishoek

Op 8 april 2016 zijn we bij elkaar gekomen voor een socratische dialoog over zelfregie en identiteit. Nadat we met elkaar hadden kennis gemaakt en bijgekletst, heeft Klaar Koenraad eerst uitgelegd wie Socrates was en wat hij deed en wat een socratische dialoog inhoudt. Daarna hebben alle deelnemers voor zichzelf bedacht welke onderzoeksvraag ze wilden inbrengen; een situatie die niet al te vers was (die dus niet al te veel emoties meer naar boven deed komen) maar iets dat (volgens mij?) met je identiteit te maken had. De specifieke vraag weet ik niet meer zo goed.

Daarna hebben alle deelnemers de situatie besproken die ze hadden uitgekozen en de onderzoeksvraag daarbij. Vervolgens werd mijn onderzoekvraag gekozen om te behandelen. De vraag was ‘is er zoiets als je ware Zelf?’ Naar aanleiding van de situatie met als titel “vroeger was je zo’n leuke, vrolijke meid”. Onder leiding van Klaar gingen de deelnemers mij bevragen over de situatie. Achteraf vond ik het opvallend dat er veel gesloten vragen gesteld werden en ik vaak ja zei op een vraag en er niet verder op door ging. Hierin merkte ik mijn moeite met praten. En aan mijn stem te merken en mijn gevoel, zat de bewuste situatie me toch nog wel enigszins dwars. Of misschien meer nog doordat de situatie op zichzelf (man in AH) wel afgerond is maar het thema erachter (dat ik vroeger leuker/vrolijker zou zijn geweest) nu nog wel speelt in mijn gedachten/ leven.

Na de bevragingen hebben de andere deelnemers laten horen hoe zij zouden reageren op de man in de AH. Dat vond ik erg wonderlijk en verhelderend. Omdat ik ineens inzag dat mijn manier van reageren niet vanzelfsprekend is. Ik dacht onbewust,vreemd genoeg eigenlijk, dat dat het enige was wat ik had kunnen doen. En op dat moment was dat waarschijnlijk ook zo. Maar door dit gesprek dacht ik ‘ja inderdaad, ik had hem ook niet kunnen antwoorden of weg kunnen lopen of heel anders dan ik heb gedaan kunnen reageren.’ Dat was eigenlijk wel een eye-opener.

Verder hebben we daarna antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en ook daar kwamen weer heel verschillende antwoorden uit bij een ieder. En dat vond ik ook verhelderend. Omdat ik me de laatste tijd misschien heb beperkt tot een eenzijdige input van informatie.

Door tijdgebrek zijn we niet tot het einde gekomen helaas.

Maar als we in Socrates termen spreken van verloskunde (=mensen tot een nieuw inzicht laten komen) dan is het in mijn geval wel geslaagd. Want ik ben door deze middag tot het inzicht gekomen dat ik mijn eigen ideeen/ waarheid mag hebben en anderen idem dito. En dat andere meningen juist verhelderend kunnen zijn.

Daarnaast zie ik nu de zin staan in mijn boekje die Socrates ooit heeft gezegd:
‘Een niet gereflecteerd leven is het niet waard geleefd te worden.’

Dat herinnert me er weer aan dat bijvoorbeeld het schrijven van dit verslag goed voor me is (omdat het geleerde nu pas echt in daalt merk ik) en het spoort me aan om weer meer te schrijven/ te reflecteren omdat ik zo alles veel duidelijker krijg dan als het alleen rondspookt in mijn hoofd.

Dus thx voor de middag!

Saskia Humbs

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy