Hersteltalent

Tweede Socratische Gesprek in Dishoek

Door Hersteltalent werd ik gevraagd of ik wilde deelnemen aan een socratisch dialoog in Dishoek bij Hersteltalent op 8 april 2016. Het leek me erg interessant om daar aan deel te nemen, want ik wist totaal niet wat een socratisch gesprek inhield.

Het gesprek was in groepsverband, we waren met vijf vrouwen, een gespreksleider en 2 notulisten. Het onderwerp was identiteit en zelfregie. We hebben ons eerst aan elkaar voorgesteld onder genot van een kopje koffie en thee, en allerlei lekkernij wat op tafel stond.

Voor we begonnen aan het dialoog kregen we eerst duidelijke uitleg van Klaar Koenraad wat de bedoeling was van de 2,5 uur dat we aanwezig zouden zijn. Heel mooi kregen we dat te zien via een beamer wat een socratisch dialoog inhoud en was er ruimte voor eventuele vragen.

Daarna zijn we aan de gang met de vraag of we allemaal een voorbeeld kunnen opschrijven uit eigenervaring over identiteit / zelfregie. Nadat we allemaal de tijd kregen om iets op te beschrijven, zijn we het gaan bespreken om te kijken welk voorbeeld we zouden gebruiken om een onderzoeksvraag van te maken. Het was allemaal vrijblijvend, dus als je het niet wilde, was het ook geen enkel probleem.

We hebben uiteindelijk mijn ervaring gebruikt om een onderzoeksvraag te kunnen vormen. Het was best nog lastig om een duidelijke, interessante onderzoeksvraag op papier te krijgen. Na een tijdje erover gepraat te hebben met z’n allen, is er een mooie vraag uitgekomen.

De vraag van mij was:
Op welke wijze kan het oordeel van iemand anders de waarde die jij zelf hecht aan jou identiteit beïnvloeden?

De andere kregen nu de tijd om zich in mijn situatie in te leven, en ik moest de vraag zelf ook beantwoorden. Nadat we dat hadden gedaan, mocht iedereen mij vragen stellen. Het was niet de bedoeling om de situatie op te lossen. Er werden hele goede vragen gesteld. Verder hebben we geprobeerd de onderzoeksvraag te beantwoorden. Er waren antwoorden bij die dichtbij mijn antwoord kwamen. Helaas konden we het socratisch dialoog niet helemaal afronden i.v.m. dat we al aan de 2,5 uur zaten. We hebben nog wel een idee/ uitleg gekregen van hoe een afronding eruit zou zien.

Ik vond het erg leuk en interessant om met alle dames in dialoog te kunnen gaan. Ik merkte dat ondanks we elkaar niet kende, dat er veel respect voor elkaar was, dat we allemaal gelijkwaardig waren. Ik vind het een mooie manier om in dialoog te gaan met anderen.

Ik wil Hersteltalent heel erg bedanken voor de uitnodiging, het was meer dan de moeite waard.

Marion Tielens

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy