Hersteltalent

Dialoog 3 – Cliënten Zeeuwse Gronden (21 april 2016)

Dialoog 3

Dag/datum Donderdag 21 april, middag
Locatie Terneuzen, Zeeuwse Gronden, El Cantina
Aantal deelnemers 4
Doelgroep Cliënten Zeeuwse Gronden
Gespreksleider KK
Notulisten Klazine, Tessa
Onderzoeksvraag Hoe kun je zelf je eigen identiteit hervormen/vormen?
Gedicht Felix Timmermans: uitkoom

Verslag:

Eerste reacties n.a.v. het begrip identiteit

T:

 • “Hoe je het hoort te doen.”
 • “Laat mij mijn eigen dingetje doen.”
 • “Lerenderweg moet ik er achter komen.”

I:

 • “Door die vrijheid die hij mij gaf kon ik mezelf zijn.”

P:

 • “Jezelf de vrijheid, ja, echt je diepste verlangens te leven (…) buitenom de stigma van de maatschappij”

Vraag:

“Wat heb je nodig om zelf je eigen identiteit te (her)vormen”

P:

 • “Je identiteit wordt gevormd door je ziektebeeld”
 • “Net of de rest er dan niet meer is…” (over je leven als je ziek bent)

Overige uitspraken:

 • “Ik kon het eigenlijk bijna niet geloven” (dat mensen mij accepteerden en dat ik open was)
 • “Toen had ik het gevoel dat het kwartje viel.”
 • “Juist daardoor (door de zelfregie) kon ik stoppen met blowen”

Antwoorden op de onderzoeksvraag:

 • “De ruimte, vrijheid en tijd om je eigen wensen gevoelens en gedachten te reflecteren.”
 • “De ruimte, vrijheid en tijd om een stap vooruit en een stap achteruit te doen.”
 • “Dat soort dingen krijg je dan, (als je de ruimte krijgt) ik had opeens heel veel zin en wil.”
 • “Vrijheid, veiligheid en ruimte”
 • “Definitie van wat identiteit betekent.”
 • “Stel dat alles mogelijk is zonder ziektes en diagnoses hoe ziet je dag er dan uit”

N.a.v. de deugd ‘moed’

 • “Moed komt voor uit wanhoop.”
 • “Moed van vernieuwing”
 • “De moed om zelf te zeggen wat je nodig hebt.”
 • “Het vertrouwen dat iemand je geeft, geeft moed.”
 • “Moed om mijzelf te accepteren.”
 • “Moed om in het diepe te springen.”
 • “Je mag fouten maken.”
 • ….

I: op dat moment dichter tot mezelf kwam

Mezelf beter leer kennen

P:Ik doe het echt gewoon mee

Jezelf de vrijheid geven, je diepte verlangens te leven

Bestond uit meedoen aan de maatschappij

Onderzoeksvraag: hoe kun je zelf je eigen identiteit hervormen/vormen?

Je krijgt een negatieve identiteit

Daar ligt een oordeel op

Het gevoel dat het kwartje viel

Onderzoeksvraag 2: Wat heb je nodig om zelf je eigen identiteit te (her)vormen?

De: huh? Moet ik het laten gaan? Wat vraag je nou van me?

Do: huilen, schreeuwen en knijpen in het kussen dat op mn bed ligt. Daarna een glas water drinken en met bonkende koppijn beginnen te praten.

Vo: frustraties, fluitketel waar de dop af gehaald wordt.

Dat ik eindelijk eens mag knallen

Het idee dat het kan vind ik al bevrijdend

A: moed, zelfvertrouwen om je eigen keuzes te kiezen en uit te komen die jezelf belangrijk vind. Maar wel mensen om je heen die je de ruimte geven om je eigen ik te zijn, dus geen vooroordelen of commentaar leveren over hoe het beter kan. Mensen die gelijk aan je staan.

Moed komt voort uit wanhoop

Dan durf je makkelijker over drempels te stappen

Je mag fouten maken

Het is nodig buiten de lijntjes te gaan

Ruimte, vrijheid, tijd te bespreken en te reflecteren

Als je voelt dus ik ben

 

 • Stichting Hersteltalent
 • Privacy