Hersteltalent

Geslaagde eerste bijeenkomst ‘Mijn kracht belicht’

“Uit eerdere ervaringen weet ik dat cursus bijeenkomsten lopen zoals ze lopen en ik van te voren nooit een goede inschatting kan maken. Met deze gedachten begon ik deze maandag morgen. Hoewel ik enigszins bezorgd was dat er wellicht afmeldingen zouden volgen of dat we voor een dichte moskee deur zouden staan, dit gebeurde echter niet.

Ik moet zeggen dat ik niet eerder een groep heb gehad die bij een eerste bijeenkomst en een eerste kennismaking al zo openhartig is. Het doet me goed dat de deelnemers al vrij snel uitspraken zich veilig te voelen in deze groep. Dit lijkt mij een goede basis om wellicht wat dieper door te vragen naar bepaalde gevoelens en of situaties de komende weken. Wat mij ontzettend raakte tijdens deze eerste bijeenkomst is dat er al een hoop verschillende emoties bij de deelnemers naar boven kwam en er herkenning bij elkaar werd gezien. Dit zijn momenten waarop ik me weer realiseer dat ervaring uitwisselen met iemand die zich met jou kan identificeren erg belangrijk kan zijn om iemand uitzicht of hoop te bieden.

Een ander prachtig moment was toen een van de deelnemers uitsprak het waardevol te vinden dat mijn collega Irene, juist in haar anders zijn dan de rest binnen deze groep, als coach bij deze cursus aanwezig is.

Wat mij opviel aan vandaag is dat er een behoefte blijkt te zijn om te praten en ervaringen uit te wisselen in groepsverband. Dat er erkend word dat er inderdaad een taboe rust op psychiatrie en dat het mede daardoor lastig is om daar met je omgeving over te praten. Ik zie dan ook steeds meer het belang in zingevinggroepen voor vrouwen met een etnische en of islamitische achtergrond.

Al met al kan ik voor mezelf concluderen dat het een mooie geslaagde eerste bijeenkomst is geweest. En ik kijk dan ook uit naar de komende bijeenkomsten.”

Bouchra

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy