Hersteltalent

Review dialoog 4 (13 mei 2016)

De nadruk lag hier meer op de regie en de regie verliezen. Niet iedereen was meer helder qua geest en daardoor dwaalden we wel eens af. De ervaringen bovenhalen was lastig, hier krijgen we geen concrete voorbeelden uit.

Te veel sturing bij deze doelgroep werkt niet, dan vallen er alleen maar stiltes.

Het sociale aspect van het gesprek pakt vanzelf. Mensen lijken het fijn te vinden hierover te kunnen praten. Normaal bij de koffie kaart je niet zulke ‘zware’ onderwerpen aan.

Wat naar buiten kwam was dat sommige moeite hadden met het ouder worden doordat je dan minder dingen zelf kan. Hierbij moet je soms hulp vragen maar dat vinden ze ook lastig. Ze kunnen het verschil tussen de ouderen en de jeugd merken. Ze denken hierbij aan de opvoeding en het respect.

Naar mijn mening leken ze het fijn te vinden dat ze een luisterend oor hadden en dat ze zulke onderwerpen konden bespreken(al dan niet met het persoonlijke aspect).

Hoewel het gesprek niet volgens de stappen van het socratisch gespreksmodel verliep was het zeker filosofisch.

Notulist.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy