Hersteltalent

Eerste cursusdag Consulent Crisiskaart

Vandaag de eerste cursusdag gehad van de cursus Crisiskaart Consulent. Na de inloop met koffie/thee en een heerlijk gebakje, startte de cursus met het zich voorstellen van de cursusleidsters Jolanda en Renee. Hierna volgde het voorstellen en dus kennismaken met alle 10 cursisten.

We kregen ook een Crisiskaart te zien die even groot is als een bankpasje, dus altijd handig bij je te dragen is als kaarthouder.

Na een korte pauze werden we in 2-tallen verdeeld en moesten we antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Wat is een crisis (in het algemeen)
 2. Wat is een crisis voor jou?
 3. Omschrijf dit!

Hierna hebben we de antwoorden in de groep besproken. Op vraag 1 kwamen gelijksoortige antwoorden. Bij vraag 2 bleek dat een crisis weliswaar voor iedereen verschillend is, maar toch ook overeenkomsten kent.

Na een lunchpauze werden we in 2 groepjes van 5 verdeeld en moesten we samen antwoord geven op de vraag: ‘Wat houdt het cliëntperspectief in?’ Dit werd ook weer in de gehele groep besproken. Mooi en opvallend was dat we bepaalde zaken allemaal belangrijk vinden:

 • Een open en niet oordelende houding
 • Duidelijke informatie geven
 • Transparantie
 • Geloven dat de cliënt (meestal) weet wat het beste voor hem/haar is
 • De regie hoort bij de cliënt te liggen.
 • Je dient jezelf op te stellen als interviewer
 • Geen (ongevraagde) adviezen geven.
 • En uiteraard de tijd nemen om de cliënt zijn/haar verhaal te laten vertellen.

Als laatste onderdeel van de eerste cursusdag was de vraag: ‘Wat verwacht je van de cursus op te steken?’ Iedereen had behoefte aan:

 • Inzicht wat de cursuskaart precies inhoudt
 • Helderheid hoe er precies met de crisiskaart gewerkt kan worden
 • Diverse gesprekstechnieken
 • Duidelijkheid over hoe je draagvlak creëert voor de crisiskaart.
 • Duidelijkheid over hoe je de crisiskaart het beste kunt presenteren.
 • Inzicht over de manier waarop je het systeem / de omgeving van de cliënt bij de crisiskaart kunt betrekken.

Aan het eind van deze 1e dag werd gevraagd hoe iedereen de dag had ervaren en dat was positief. We kregen als opdracht mee om alvast na te denken over de opdracht voor de laatste cursusdag. Die opdracht is een presentatie geven van zo’n 15 a 20 minuten over de crisiskaart (dus eigenlijk wat je in de cursus hebt geleerd) voor een doelgroep (fictief) die je zelf mag bedenken.

Ik vond het een hele leerzame en ook gezellige dag in een fijne groep en heb weer al zin in volgende week!

Carla Baas,

vrijwilliger Stichting HerstelTalent

 • Stichting Hersteltalent
 • Privacy