Hersteltalent

Een steekje los! in ‘De Zoute Viever’

Vanmiddag speelde Stichting HerstelTalent een gedeelte van het spel ‘een steekje los’ met de bewoners van het bejaardenhuis ‘De Zoute Viever’ in Oost-Souburg. Judith en ik (Anne Mieke) waren om 13.45 uur in de grote zaal aanwezig. Het zou om 14.30 uur beginnen. Wij wisten niet hoeveel mensen er aan deel zouden nemen, en uit voorzorg schoven wij twee grote tafels tegen elkaar zodat wij er allemaal omheen konden zitten.

Langzaam kwamen er bewoners de zaal binnen, en namen plaats bij de tafels. Één vrouw was ver van de tafel af gaan zitten. Zij hield niet van spelletjes, “Néé zij ging niet meedoen”. Na even uitgelegd te hebben dat dit niet een spelletje was waar je iets bij kon winnen of verliezen, liet zij zich toch overhalen om ook aan onze tafel plaats te nemen. Wij hadden allemaal kleurige doosjes op tafel gezet, waar kaarten in lagen, met vragen, stellingen of foto’s. Aan de hand van die kaarten werden onze gesprekken geleid.

Wij begonnen het spel met de vraag, wat verstaat u onder ‘een steekje los?’ Daar had een ieder een gedachte bij. Hierna werd de eerste kaart getrokken ‘Bent u weleens op vakantie geweest?’ Daar hoefden sommigen niet lang over na te denken, en onder het genot van een kopje koffie/thee begonnen de dames aan elkaar hun vakantie avonturen te vertellen. Van het ene verhaal kwam het andere, en het was fijn te zien dat bijna iedereen meedeed. Ook op de vraag ‘bent u wel eens bang?’ kwamen de angsten voor honden en slangen naar boven drijven. Vooral honden kwamen ter sprake en men ging automatisch over op het vertellen welke dieren de mensen zelf thuis gehad hadden. Daar zaten opmerkelijk veel honden bij.

Het gezelschap bestond geheel uit vrouwen, waarvan de oudste 102 jaar oud was, gevolgd door iemand van 94 (22 juni 95) en de jongste meen ik 81. Het was fijn te zien dat iedereen meedeed en meedacht. Dit was een heel andere middag dan ze gewend waren en je kon zien dat ze met genoegen hun herinneringen ophaalden. Na nog een tweede kopje koffie/thee gingen de dames weer naar hun kamers. Het was inmiddels 16.00 uur en zoals ik het kon zien gingen ze met lichtere tred weg dan dat ze gekomen waren.

Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Het team HerstelTalent ging tevreden naar huis.

Anne Mieke Commadeur,

Vrijwilliger Stichting HerstelTalent

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy