Hersteltalent

Uit de startblokken!

Sinds 1 maart zijn we, ik samen met de zes consulenten crisiskaart van HerstelTalent, gestart met het crisiskaartproject Zeeland. Wat een bijzonder gemeleerde groep consulenten heeft HerstelTalent. Het is een plezier om met hen te mogen werken.

Waarmee zijn we begonnen? Nou, met de eigen crisisplannen tegen het licht te houden. Deze hebben de consulenten tijdens de training in 2016 opgesteld. Kloppen ze nog, zijn er nieuwe inzichten in triggers, maar ook in wat kan helpen? Wie kunnen betrokken worden bij de crisisplannen en afspraken?

Tijdens de training hebben de consulenten ook een presentatie voorbereid voor een bepaalde doelgroep (politieagenten, welzijnswerkers, medewerkers FACT team etc.). Kunnen we deze presentaties in het ‘echt’ verzorgen? Hoe kunnen we contact leggen? Wie kennen we met elkaar?

De gesprekken over de crisisplannen en presentaties toont wat de consulenten belangrijk vinden in hun werkzaamheden en over welke kwaliteiten ze beschikken. In gesprek over het informatiemateriaal komt één van hen ineens met de Zeeuwse leus uit de hoek: ‘Ik worstel en BLIJF boven: de crisiskaart’. Enkele zien direct een beeld voor zich wat daarbij past, en ze weten ook wie ze moeten benaderen om het logo te maken.

Een ander houd graag overzicht, is van de lijstjes en afspraken maken. Dus eerst gaan we in gesprek met de directie van Emergis. Binnen twee weken spreken we met de directie over HOE we de crisiskaart gaan uitrollen en wie, wat hierin nog moet doen. En ja, we moeten langs bij managers van Porthos en het Veiligheidshuis. Inderdaad is het belangrijk om ook…. De lijst met organisaties groeit gestaag, en de lijst afspraken gelukkig ook. Het project spint in feiten een web. De komende tijd zullen diverse organisaties en medewerkers geinformeerd worden over het Zeeuwse crisiskaart project.

Dan vanaf nu gaan we ons inspannen om ook de inwoners van Zeeland te laten weten dat de crisiskaart bestaat en waar de consulenten te vinden zijn die hen kunnen helpen met opstellen. ‘Nou ik ken wel iemand die…, die ga ik benaderen voor een afspraak.’ De informatie zal zich waarschijnlijk als een lopend vuurtje zich over Zeeland gaan verspreiden.

Nu de leus en het logo er zijn, de teksten van het promotie- en voorlichtingsmateriaal klaar liggen, kunnen de persen gaan draaien!

Niki Schipper, Projectleider Crisiskaart Zeeland

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy