Hersteltalent

Feestelijke lancering van de Crisiskaart in Zeeland

“Ik worstel en BLIJF boven: de crisiskaart”

Op woensdag 26 april tussen 10.30 – 12.00 uur lanceert HerstelTalent de crisiskaart in Zeeland, met een feestelijke informerend programma.

We zouden het heel erg op prijs stellen als u daarbij bent!

De afgelopen weken is het crisiskaartproject in de stijgers gezet. Diverse organisaties zijn al geinformeerd over wat een crisiskaart is en voor wie deze iets kan betekenen. Ook is er is samenwerking gezocht met Emergis. En zijn er afspraken gemaakt over de inzet van de onafhankelijke ervaringsdeskundige consulenten binnen deze grote GGZ organisatie. Onze crisiskaartconsulenten zullen onder andere crisiskaarten voor en met cliënten van Emergis kaarten gaan opstellen. En de crisisplannen worden opgenomen in de dossiers van de clienten van Emergis.

Een crisiskaart is een klein document, ter grootte van een bankpasje. Op de crisiskaart staat belangrijke informatie over hoe te handelen met de persoon als hij in een crisis of verwarring verkeert. Het is een soort gebruiksaanwijzing over hoe met hem om te gaan en wie er gewaarschuwd moet worden etc.
De kern van de crisiskaart is dat de persoon een crisisplan opstelt op het moment dat hij helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij in een crisis raakt. Hij bespreekt van tevoren met een crisiskaartconsulent wat de mogelijkheden zijn en wat hij belangrijk vindt. Hij bedenkt wat en wie hem kan helpen om een volgende keer erger te voorkomen. Hij overlegt deze afspraken met de mensen die hem kunnen helpen. Hierdoor is inbreng van mensen met verward gedrag en hun netwerk in tijden van crisis veel meer gewaarborgd dan zonder de crisiskaart.

Het doel van de crisiskaart is passende zorg en ondersteuning geven aan mensen die verward gedrag vertonen en in crisis verkeren. De crisiskaart is een middel om de rust en veiligheid voor de persoon zelf en voor zijn naasten te versterken. Ook voor professionals en de naaste omgeving werkt de crisiskaart als een informatiebron met als effect een grotere veiligheid en rust voor alle betrokkenen. De crisiskaart is door zijn methodiek een schakel binnen continue zorg.

Een crisiskaart geeft mensen een instrument in handen waarmee zij kunnen aangeven wat zij nodig hebben als ze verward gedrag vertonen. Belangrijk bij het maken een crisiskaart is het proces. Door zelf richting en sturing te geven aan het proces werkt de persoon aan de eigen bewustwording over de voortekenen en het daadwerkelijk optreden van verward gedrag. Deze bewustwording kan een preventieve werking hebben en een gevoel van veiligheid geven. Voor betrokkenen en hulpverleners is de crisiskaart van groot belang omdat zij snel weten wie bijvoorbeeld de contactpersonen zijn en welke afspraken er zijn gemaakt.

Het initiatief van het opstellen van een crisiskaart komt vanuit de klant zelf. Vanuit HerstelTalent zijn er crisiskaartconsulenten die kunnen helpen bij het opstellen van het crisisplan en de crisiskaart.

De start van het Zeeuwse project is gefinanciert door Zon MW vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Lancering crisiskaart in Zeeland, een feestelijke informerend programma.

Waar: Zelfregiecentrum Middelburg, Oranjelaan 17 – 19 Middelburg

Wanneer: 26 april van 10.30 – 12.00 uur

Meer informatie is te vinden op de website: www. hersteltalent.nl

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Hersteltalent via telefoon: 06-22889296 of email: info@hersteltalent.nl

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy