Hersteltalent

De feestelijke lancering

Sinds 1 maart ben ik samen met de zes consulenten crisiskaart van HerstelTalent, gestart met het crisiskaartproject Zeeland. Dit is mijn tweede blog.

Vandaag is het Zeeuwse crisiskaartproject feestelijk gelanceerd in het Zelfregiecentrum in Middelburg. Iedereen verzamelde zich op tijd om niets mis te laten gaan. Sommigen waren zelfs al om 8.45 uur aanwezig. Zij toverden statafels tevoorschijn en hingen ballonnen op. Het zelfregiecentrum zag er meteen anders uit, feestelijk…..

Iedereen in het crisiskaartteam heeft nadrukkelijk een eigen rol. Zo is er voor voldoende koffie, thee en koekjes gezorgd door de gastheer en gastvrouw van het zelfregiecentrum.

Er is een strenge doch rechtvaardige feestvoorzitter, die het programma en de tijd in de gaten houdt.

De directeur van HerstelTalent vertelt dat, met een vooruitziende blik, in 2016 vijf crisiskaartconsulenten werden opgeleid. Toen was er echt nog geen zicht op een crisiskaartproject (en financiering).

Daarna volgt een woordje van de projectleider over: de achtergrond van de crisiskaart in Nederland, dwang en drang, crisiscontracten en wilsverklaringen, over verwarde personen en zelfregie(centra).

Lovende woorden klinken daarna van Fryda Evertse, directeur ambulante en klinische zorg van Emergis. Zij gaf aan dat een crisiskaartproject juist bij HerstelTalent thuis hoort, en niet bij de GGZ. Meer mensen dan cliënten van de GGZ kunnen er iets aan hebben. Wel werkt Emergis van harte mee, zo worden alle medewerkers geïnformeerd, is er plek in het digitale patiëntendossier voor het crisisplan en worden de folders op alle locaties verspreid.

Ook is er een levendig intermezzo van een eerste gesprek tussen een crisiskaartconsulent en een potentiële kaarthouder. En er zijn vele bijzondere gasten, van het Leger des Heils, Buurtzorg, Veiligheidshuis, woningbouwcorporatie, FACT-teams, politie etc. etc. Het was een ‘volle bak’.

Ten slotte hebben Fryda en Irene met een mooi gebaar de crisiskaarttaart aangesneden. (“Het lijkt wel alsof we trouwen”).

En de persen hebben gedraait, het promotie- en voorlichtingsmateriaal is uitgedeeld en iedereen heeft zijn visitekaartjes meegegeven.

Kortom; nu is het project gelanceerd en aan de buitenwereld bekend gemaakt. De eerste kaarthouders moeten ons dus kunnen vinden!

Niki Schipper, projectleider Crisiskaart Zeeland.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy