Hersteltalent

Naar buiten

Sinds 1 maart zijn we, ik samen met de zes consulenten crisiskaart van HerstelTalent, gestart met het crisiskaartproject Zeeland. Dit is een derde blog.

We zijn aan de slag, en gaan naar buiten zowel live als virtueel.

Het is natuurlijk hartstikke spannend om de kantine van Emergis in Kloetinge binnen te gaan. En het is nóg spannender om mensen die daar aanwezig zijn aan te spreken en hen te informeren over de crisiskaart.

Maar wat kan je nou in het ergste geval gebeuren?

“Mag ik u even storen?”

“Nou nee, liever niet.”

“Dat is heel duidelijk. Een prettige dag nog.”

Deze ochtend levert ons al twee afspraken op met mensen die een crisisplan willen opstellen. En wie weet hoeveel er in een tweede instantie nog volgen, na het lezen van de folder en 1 of 2 nachtjes slapen?

Daarnaast melden zich nog meer mensen voor een crisiskaart. Naar aanleiding van een folder die ze ergens hebben opgepikt, een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant, een vermelding in GGZ nieuws of de posts op Facebook. Sommige komen uit de buurt, maar anderen wonen elders in Nederland. Zouden we die via Skype verder kunnen helpen? We gaan het zien.

Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk, zijn de activiteiten in de voorwaarde scheppende sfeer. Zoals onze laptops, accounts, beheer van documenten etc.. Dit is nog wat gepuzzel en vraagt op professionele bijstand. En zoiets als de verankering van de crisiskaart in de ‘sluitende aanpakken’ die alle gemeenten van Zeeland aan het opstellen zijn. Dit willen wij bij voorkeur zo dat alle inwoners van Zeeland die baat hebben bij een crisiskaart deze de komende jaren kunnen krijgen en HerstelTalent haar activiteit ook financieel kan voortzetten.

Kortom; we bouwen aan ons fundament, komen in contact met potentiële kaarthouders en proberen onze toekomst zeker te stellen.

Projectleider Crisiskaart Zeeland, Niki Schipper

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy