Hersteltalent

Voortgang Schouwen-Duiveland

Vanaf begin februari zijn André en Klazine actief in de gemeente Schouwen-Duiveland. In het kort zijn zij hier om onafhankelijk cliëntondersteuning te bieden en de crisiskaart. Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat zij mensen, in moeilijke omstandigheden ondersteunen op zoek naar de voor hen, juiste hulp en steun. De crisiskaart is een klein kaartje waarop staat hoe iemand behandeld wil worden en wie er gebeld moet worden als iemand in de war is en dat zelf niet meer weet of kan zeggen. Hierbij hoort ook een crisisplan. Zowel de kaart als het plan zijn ook bedoeld om crisis te voorkomen. De activiteiten doen wij in opdracht van de gemeente en daarom kost het voor mensen niets.

Voor de meeste mensen is het de eerste keer dat ze van ons horen. Daarom doen wij er alles aan om de inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland te vertellen over ons bestaan en vooral wat wij voor hen kunnen betekenen. Zo hebben we voorlichting gegeven aan onder andere Emergis, BuurtzorgT, Allévo, het Gors, het Leger des Heils en de GGD. Ook hebben we gesproken met de wijkagent, de sociale adviesraad, mensen van de sociale werkvoorziening enzovoort. Maar natuurlijk willen we ook mensen rechtstreeks bereiken, buiten de hulpverlening om. Daarvoor werden we enthousiast ontvangen bij het programma info van radio Schouwen-Duiveland. (interview omroep Schouwen-Duiveland minuut ’38) Verder zijn wij om de week op dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig in de bibliotheek in Zierikzee waar mensen kennis met ons kunnen maken en korte vragen kunnen stellen. Binnenkort starten wij hier ook mee in de ruilwinkel in Zierikzee. Inmiddels alle dorpsraden, huisartsen en kerken op de hoogte van onze komst. Mochten wij hiermee nog mensen missen hopen we dat die het lokale weekblad ‘Wereldregio’ lezen waarin een artikel is geschreven over onze komst  (Artikel Wereldregio pagina 18-19). Ook in weekblad ‘Ons Eiland’ (https://www.onseilandschouwen.nl/reader/62212#p=1) en de Inwonerskrant heeft een artikel gestaan over ons project.

Inmiddels is bekend dat wij in heel de Oosterschelderegio een bijdrage gaan leveren op het gebied van onafhankelijke clientondersteuning van mensen die uitstromen vanuit een beschermde woonvorm of hier juist gaan wonen. Dit is een mooie aanvulling op waar we in Schouwen-Duiveland mee bezig zijn.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy