Hersteltalent

Hoe ervaar jij onze begeleiding?

Sinds wanneer heb je WMO-begeleiding bij Stichting HerstelTalent?

Poeh, ik geloof vanaf juli 2017.

Wat was de reden dat je voor HerstelTalent koos?

Ik volgde de stemmenhoorgroep bij Emergis en daar was Irene van de Giessen als ervaringsdeskundige een van de begeleiders. De dingen die zij vertelde sloegen bij mij aan. Ik ging nadenken over mijn eigen situatie en ik merkte dat haar woorden beter bij mij aansloten dan de woorden van veel hulpverleners die ik op mijn pad was tegengekomen. Het gaf me hoop, ik had echt het idee als zij het kan, wie weet kan ik het dan ook. Ook was een belangrijk element dat we het regelmatig over ‘rechten’ hadden. Ik werd me bewust van het feit dat ik het recht had om te vechten voor wat voor mij belangrijk was. Irene was de eerste die dit onderwerp zo nadrukkelijk bespreekbaar maakte en iedere keer ook weer mensen in de groep concreet aanmoedigde om hun wensen na te streven.

Was er verschil tussen de manier waarop HerstelTalent haar werk doet en de hulpverlening die je eerder had?

Eigenlijk is alles anders…. Ik kan het geeneens opnoemen zoveel verschillen zijn er. Irene ziet me als mens en niet als nummer. Ze zet alles in het werk om mij te ondersteunen in mijn ontwikkelingswensen. Er is nooit eerder zoveel aandacht geweest voor mijn toekomstperspectief. Daarvoor lag de nadruk meer op stabiliseren en crisis bestrijden. Mensen geloofden niet in mijn mogelijkheden. En dat bracht een negatieve cirkel op gang van weinig zelfvertrouwen en een zwarte kijk op het leven. Er ontstond ruimte om mezelf toe te staan voor mezelf te zorgen. Niet door grote dingen die ze deed, maar puur door haar vragen die mij aan het denken zette.

Kun je zeggen dat je dingen hebt bereikt door de inzet van HerstelTalent?

Onder HerstelTalent ben ik van mijn rollator en scootmobiel afgekomen. Inmiddels ben ik zelfs aan het joggen. Ik zorg beter voor mijn eigen gezondheid. Ook denk ik weer aan werk. Doordat ik me gesteund en geaccepteerd voel kan en durf ik meer. Ik ben gaan leren praten over dingen die ik nooit eerder durfde te bespreken. Dat wil zeggen dat ik nu soms ook mensen aanspreek op dingen. Hoewel ik dat nog wel doodeng vind. Verder ben ik gaan werken aan mijn trauma’s via EMDR bij een psycholoog. Van de hulpverleningsinstelling waar ik bij was mocht dat nooit. Door de gesprekken met Irene realiseerde ik me dat zij daar niet over gaan. Ze kunnen advies geven, maar meer ook niet. Ik ben minder vaak in crisis als voorheen. “ERKENNING – HERKENNING”, zeg dat maar, dat was en is belangrijk! Ik leer om andere mensen te vinden door middel van het ondernemen van activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe hobby’s. Misschien wel het belangrijkste is dat we veel gesprekken hebben over wat voor mij écht belangrijk is. Ik heb daardoor geleerd dat ik wel degelijk voorkeuren heb terwijl ik daarvoor alles maar over me heen liet komen en anderen mijn leven liet bepalen.

Zijn er nog dingen die je wil bereiken met behulp van HerstelTalent?

Ja, nog een hele hoop! Ik ben nog lang niet klaar met jullie. Om te beginnen wil ik verder met mijn herstelproces en ook leren om dingen te accepteren in mijn leven die ik wel moet accepteren. Ik ben wat dat betreft benieuwd hoe het verder gaat. Het was heel gewoon voor mij om mijn gevoelens en ervaringen te ontkennen, dat komt uit mijn verleden. Nu zeg ik steeds vaker tegen mezelf dat ik niets hoef te ontkennen en dat ik mag voelen en ervaren wat ik voel en ervaar. Dat is een spannend proces. Verder is verlies een moeilijk onderwerp in mijn leven, als ik dat beter leer hanteren zou het me lucht geven. Het zou mooi zijn als ik weer zou durven reizen met het openbaar vervoer en als ik mijn driewieler kan inruilen voor een gewone fiets. Ik heb nog zoveel wensen die passen echt niet allemaal in dit interview.

Waarom zou je andere mensen aanraden om voor HerstelTalent te kiezen?

Er is meer begrip voor je omdat mensen bij HerstelTalent weten hoe het is als je leven niet op rolletjes verloopt. De kennis die zij hebben is echt anders. Het voordeel van HerstelTalent is dat er naast begeleiding ook een mogelijkheid is om cursussen te volgen en jezelf te ontwikkelen op verschillende manieren. Wanneer je als mens behandeld wil worden en niet als diagnose of nummer ben je aan het goede adres.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy