Hersteltalent

Waar ben jij mee bezig?

Carla, jij start binnenkort je derde herstelwerkgroep. Wat betekent het voor jou dat je nu al je derde groep opstart?

In één woord ‘SUPER’, maar ik ben iedere keer toch ook weer bang dat we nu écht alle geïnteresseerden wel hebben gehad. Het levert gezonde spanning op. Vaak loopt het dan in de laatste week toch weer vol. 

Kun je aangeven wat precies het doel is van de groep en waarom je ermee bent gestart?

Het doel van de groep is om mensen die problemen hebben met hun emoties, hun denken en hun gedrag bij elkaar te brengen en hen met elkaar daarover te laten delen. En hoewel we ons daar niet op richten, werkt het meestal zo dat mensen door het horen van de voorbeelden van anderen tips krijgen voor hun verdere herstel. Herkenning ervaren bij elkaar is misschien wat vaag, maar het is wel een belangrijk element. Vaak denk je dat je alleen bent met je problemen. Bovendien heb ik het zelf zo ontzettend gemist om te delen toen ik zelf veel problemen had met mijn emoties, denken en gedrag. Voor mij moest de groep er komen omdat ik weet hoe eenzaam mensen kunnen zijn met dit soort problemen.

Heeft de groep een vaste opbouw?

We hebben inderdaad een vaste werkwijze. We starten met een kort rondje waarin mensen iets kunnen vertellen over wat hen die week heeft beziggehouden, maar het kan ook iets anders zijn wat ze willen delen. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een thema. Er zijn een aantal vaste thema’s. We starten bijvoorbeeld met het kennismakingsthema, dat is de eerste keer. We doen dat aan de hand van iemands sleutelbos. Verder vind ik het thema bronnen van steun heel erg belangrijk. Valkuilen is ook zo’n thema en voor mij persoonlijk de mooiste is wat iemand heeft geholpen om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. Die moet er voor mij bij iedere groep weer in. Dan zijn er vanuit de HEE* (werkmap voor het leiden van een herstelwerkgroep) een heleboel voorbeelden van thema’s die je nog kan doen. Na vier of vijf keer bij elkaar te zijn geweest bespreek ik die thema’s met de groep en vraag ik wat ze meeste aanspreekt. Bovendien vraag ik of er nog onderwerpen zijn die ze zelf in willen brengen en maken we een inventarisatie. We hebben het bijvoorbeeld ook een keer gehad over relaties. Wanneer zeg je dat je een kwetsbaarheid hebt, op welk moment en in welke fase? Wanneer zeg je dat nou als je met iemand gaat daten? Gelijk aan het begin of pas als je verkering hebt met elkaar? In elke bijeenkomst doe ik ook wel een ijsbreker*. Op die manier probeer ik mensen op een laagdrempelige manier iets van zichzelf te laten delen via een kaartje of een opdracht. En als laatste doen we de rondvraag, zo zijn we ongeveer tweeënhalf uur bezig.

Je hebt de groep vanuit een droom ontwikkelt, hoe is het nu om deze al voor de derde keer te gaan waarmaken?

Heel bijzonder! Elke keer leer ik weer wat bij. Niet alleen omdat het andere groepen, waardoor de samenstelling van mensen anders is, maar ook door de behoefte van de mensen in de groep. De eerste groep had bijvoorbeeld heel veel behoefte aan structuur, de tweede groep had zoiets van alsjeblieft doe dat niet laat ons lekker wat losser en vrijer doen. En bij deze nieuwe groep moet ik ook weer kijken hoe dat precies zal gaan. Al moet ik wel zeggen dat ik besloten heb om wat meer structuur aan te brengen. Dat juist ik dat nog eens zou zeggen… 

Wat betekent deze groep in je eigen herstelproces? 

Heel veel want ik hoor in iedere groep weer dingen waar ik zelf ook nog iets mee kan. Hoewel ik mijn manier heb gevonden om met bepaalde zaken om te gaan, sta ik soms toch weer verbaasd als ik hoor hoe anderen met eenzelfde soort probleem omgaan. Op zo’n moment komt het wel eens voor dat ik denk ‘dit moet ik toch eens proberen want dat zou weleens beter bij me kunnen passen’. Het is dus echt tweerichtingsverkeer. We leren van elkaar.

Is dit een groep die jij tot in lengte van dagen zou kunnen blijven geven?

Voorlopig kan ik hier echt nog wel een poosje mee doorgaan. Ik zou de cursus echter ook graag nog wat professioneler opzetten zodat ik hem kan gaan aanbieden bij andere organisaties. Door het geven van de WRAP heb ik gemerkt dat het voor een groep staan, de mensen enthousiast maken voor iets, ze erbij betrekken en mee laten doen heel erg bij me past.

Nou heb jij de groep genoemd: ‘Samen op zoek naar beter evenwicht tussen denken, emoties en gedrag’, zou zo’n groep ook in de reguliere GGz aanslaan?

Dat denk ik wel want mensen die hier problemen mee hebben, hebben in de psychiatrie vaak het stempel persoonlijkheidsproblematiek gekregen. Aan de andere kant heb ik in de eerste groep ook een aantal mensen gehad met de diagnose autisme. Zij herkenden zich er net zo goed in. Sowieso zitten er heel veel overeenkomsten tussen diagnoses – waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt – en wat dat met je emoties en gedrag doet.

Is het niet zo dat iedereen iets met deze groep kan, dat we als mensen allemaal moeite kunnen hebben met het evenwicht tussen denken, emoties en gedrag?

Dat klopt, dus ik denk eigenlijk ook dat iedereen mee zou kunnen doen. Toen ik de eerste groep startte had ik in mijn hoofd dat het vooral voor mensen zou zijn die net als ik heel veel last hebben van het feit dat hun emoties zo heftig kunnen zijn dat hun gedrag daardoor niet altijd te corrigeren valt. Niets bleek minder waar… Ik kreeg allerlei soorten mensen met en zonder diagnoses in de groep en inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het voor iedereen goed is die problemen heeft met de balans tussen denken, emoties en gedrag.

Stel er is een GGz instelling die zegt: “Mevrouw Baas willen wij wel inhuren om bij ons de groep te geven”, hou jij je dan aanbevolen?

Ja, zonder twijfel! 

* HEE – https://www.hee-team.nl

* Ijsbreker – Een ijsbreker is een leuke manier om contact te leggen met mensen en iets over jezelf en andere te weten te komen.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy