Hersteltalent

Advies gebiedsteam Vlissingen (start januari, 1 x per 2 weken / voor 3 maanden)

Als mensen uit uw omgeving, de medewerkers van Porthos of bijvoorbeeld uw huisarts van mening zijn dat uw situatie (even) om intensieve begeleiding vraagt, wordt u verwezen naar het gebiedsteam bij u in de buurt. In een gebiedsteam werken professionals met verschillende achtergronden samen. In het gebiedsteam zitten altijd een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker, een maatschappelijk werker, een medewerker van MEE Zeeland en een medewerker van Intervence (vroeger Bureau Jeugdzorg). Als uw situatie om andere zorgverleners vraagt, wordt die ingeschakeld.

Naast de leden van het gebiedsteam, werkt Porthos nauw samen met een aantal vaste partners. Dit zijn bijvoorbeeld de wijkagent, de GGD, uw huisarts en Orionis Walcheren, maar ook stichting HerstelTalent. Deze partners maken geen deel uit van het gebiedsteam, maar spelen wel vaak een rol bij het oplossen van uw probleem.

In het gebiedsteam werken de professionals nauw samen met u en mensen uit uw omgeving om uw probleem op te lossen. Zodat u het op korte termijn weer alleen af kunt. Eventueel met goede hulp van mensen in uw nabijheid of door gebruik te maken van diensten van bedrijven of hulporganisaties.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy