Hersteltalent

Bijdrage zevende congres Integrale Psychiatrie

Abstract Congres Integrale Psychiatrie maart 2017. Thema: Out of the box

Workshop

Titel: Herstellen met HART voor de GGZ

Irene van de Giessen, ervaringsdeskundige @hersteltalent

Remke van Staveren, psychiater @HARTvoordeGGZ

INHOUD

De GGZ verkeert in financiële en morele nood. Het huidige zorgstelsel is een knellend keurslijf geworden waarin de mens (zorgverlener, cliënt én familie) niet meer tot zijn recht komt. Nog even en zorgverleners zijn meer tijd achter de computer kwijt, met rapporteren, classificeren, lijsten afvinken, tijd bijhouden, dan we in echt menselijk contact aan de cliënt, aan de familie, aan elkaar en onszelf besteden. Dit is de tijd om veerkracht te tonen: ‘get rid of the box’! Ons doel is onveranderd: goede zorg bieden zodat onze cliënt zo snel mogelijk en zo volledig herstelt en wij voldoening hebben van ons werk. Hoe krijgen we dat in deze tijd voor elkaar?

VORM

Tijdens deze workshop staan we stil bij onze oorspronkelijke drijfveer om dit werk te doen. Wat is jouw persoonlijk (herstel)verhaal? Waarom doe je wat je doet? Waarom doe je het nu nog? Hoe houd je dit vast? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe kunnen wij met bevlogenheid ons werk blijven doen in een systeem waar de werkdruk hoog is, waar ‘tijd geld is’? Wat kunnen we leren van de theorie die Stichting HerstelTalent ontwikkelde over zelfregulatie en identiteit? Het begrip veerkracht speelt hierin een centrale rol. Tijdens de workshop gaan wij met de deelnemers aan de slag aan de hand van 3 stappen: bewustwording, inzicht en actie. Daardoor hopen wij het cultiveren van (zelf)compassie praktisch en tastbaar te maken.

LEERDOELEN

Na afloop van de workshop:

  1. Ben je je weer bewust van je eigen motivatie, idealen, passie voor het vak.
  2. Weet je wat (zelf)compassie inhoudt en waarom het belangrijk is.
  3. Weet je dat je veerkracht kunt leren ontwikkelen en hebt ook een indruk over hoe dat zou kunnen.
  4. Heb je concrete handvatten gekregen om met compassie beter (samen) te werken.

LITERATUURVERWIJZING

Giessen, I. van de: theorie Stichting HerstelTalent in het kader van onderzoek naar zelfregulatie en identiteit (tijdens bijeenkomst beschikbaar).

Staveren, R. van (2016). HART voor de GGZ. Utrecht: de Tijdstroom.

BIO’s :

Irene van de Giessen is directeur van Stichting HerstelTalent; een zelfregiecentrum in Dishoek (Zeeland). Ze probeert samen met collega’s, die hun kennis uit bijzondere psychische ervaringen deskundig inzetten, peersupport, herstelondersteunendezorg en ervaringsdeskundigheid op de kaart te zetten. Daarnaast is ze bestuurder van Kenniscentrum Phrenos en adviseur van de afdeling Ernstige Psychische Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Remke van Staveren is sociaal psychiater en initiatiefnemer van HART voor de GGZ, werken met passie en vanuit compassie in een Nieuwe GGZ. Zij is tevens auteur van de leerboeken Patiëntgericht Communiceren in de medische praktijk (de Tijdstroom, 2de druk 2015), Patiëntgericht Communiceren in de GGZ (de Tijdstroom, 2013), gratis app MedCom en boek HART voor de GGZ (de Tijdstroom, 2016).

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy