Hersteltalent

Deelnemersraad Kenniscentrum Phrenos (2 x per jaar / april en september)

Uit de deelnemende lid instellingen van Kenniscentrum Phrenos zitten vertegenwoordigers in de Deelnemersraad. De raad heeft het recht van advies en houdt zich met de hoofdlijnen van Kenniscentrum Phrenos bezig. Daarnaast heeft zij het recht van voordracht van maximaal twee bestuursleden. De Deelnemersraad vergadert twee maal per jaar en combineert deze vergaderingen met themabijeenkomsten. Als bestuurder van Kenniscentrum Phrenos is Irene van de Giessen van Stichting HerstelTalent op deze bijeenkomsten aanwezig.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy