Hersteltalent

Lesgeven bij ROC Zadkine in Rotterdam

Stichting HerstelTalent geeft af en toe les bij ROC Zadkine in Rotterdam over herstel en ervaringsdeskundigheid. In dit geval betreft het een les van Irene van de Giessen over de wijze waarop haar werkzame leven als ervaringsdeskundige tot op heden is verlopen en over het opzetten van een eigen bedrijf.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy