Hersteltalent

Socratische gespreksvoering – Thema verslaving (2)

Doel van de bijeenkomsten:

In acht gesprekken systematisch ervaringen van mensen die een verslaving hebben (gehad) in kaart brengen en deze gegevens bundelen tot een boek waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.

De gesprekken worden opgenomen een beschreven door Nico Landsman. Iedere deelnemer aan het gesprek zal afzonderlijk geïnterviewd worden over zijn ervaringen met verslaving.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy