Hersteltalent

Stemmenhoordersgroep – Emergis (vanaf februari, 1 x per 2 weken gedurende 6 maanden)

Waarom een stemmenhoordersgroep?

‘Mensen die stemmen horen praten meestal niet over deze ervaringen. Praten over de stemmen is niet gemakkelijk, omdat je vaak geen gehoor vindt bij anderen (niet-stemmenhoorders). Als je niet over de stemmen praat, blijf je er alleen mee zitten en kun je in een isolement terecht komen. Door contact met andere stemmenhoorders, kun je ervaren dat je niet de enige bent. Ook kun je samen op zoek gaan naar manieren van omgaan met de stemmen. Om deze redenen organiseert Emergis samen met Stichting Hersteltalent een gespreksgroep voor mensen die stemmen horen. Het doel van deze gespreksgroep is te (leren) praten over je stemmen, meer over je stemmen te weten te komen, en zo meer grip te krijgen op je stemmen.’

Hoe ziet een gespreksgroep eruit?

Een gespreksgroep bestaat uit mensen die stemmen horen. Maximaal kunnen twaalf mensen aan een groep deelnemen. Een bijeenkomst duurt twee uur en de groep komt één keer per twee weken bij elkaar. Er worden een aantal thema’s behandeld: het nut van praten over de stemmen, acceptatie van de stemmen, waar komen de stemmen vandaan, invloed van stemmen horen in het dagelijkse leven, manieren van omgaan met de stemmen, je relatie met de stemmen.

Begeleiding

De groep wordt begeleid door een ervaringsdeskundige en een reguliere hulpverlener.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die stemmen hoort en hierover met andere stemmenhoorders wil praten.

Wetenschappelijk onderzoek

De stemmenhoordersgroep waaraan u deel gaat nemen doet samen met een aantal andere stemmenhoordersgroepen mee aan het onderzoek ‘Stemmenhoordersgroepen en het herstelproces’. Omdat uw stemmenhoordersgroep deelneemt aan dit onderzoek, wordt ook u gevraagd om deel te nemen. U beslist natuurlijk zelf of u mee wilt doen.  Onderzoek stemmenhoordersgroep.

Hoe lang duurt de groep?

De gespreksgroep is een doorlopende groep die in ieder geval tot eind 2017 één keer per twee weken zal plaatsvinden en begint op maandag 1 februari 2016 om 13.30 uur. Iedere bijeenkomst duurt 2 uur.

Waar vindt de gespreksgroep plaats?

De groep zal verzorgd worden bij Emergis in de Herstelacademie aan de Oostmolenweg 101 te Kloetinge. De groep is inmiddels gestart, maar is open toegankelijk. Op ieder gewenst moment kunnen mensen de groep instromen.

Kosten en contact

Deelname aan de gespreksgroep is kosteloos wanneer u begeleiding krijgt van Emergis. Wil je meer informatie over de groep dan kun je contact opnemen met Irene van de Giessen. Telefoonnummer 06-22889296 (Admin).

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy