Hersteltalent

Stichting Soteria maakt opnames bij HerstelTalent

Soteria NL bepleit een bepaalde aanpak van de begeleiding van mensen bij een eerste of tweede psychotische crisis. Het gaat over crisisopvang. Een aanpak die past binnen het Soteria NL gedachtegoed is integraal. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie is waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Dat Soteria bij HerstelTalent opnamen wil komen maken beschouwen we als een grote eer!

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy