Hersteltalent

Toespraak masterclass over ervaringsdeskundigheid

‘Als je het weet, zie je het pas’. Deze variatie op een beroemde uitspraak van Johan Cruijff geeft het al aan: voor innovatie zijn mensen nodig, die – met de nodige kennis van zaken – kunnen dwarsdenken, er anders tegenaan kijken, je op nieuwe, andere ideeën kunnen brengen.

Ervaringsdeskundigen doen dit van nature. Zij kijken anders, zien een ander perspectief. Zij weten uit eigen ervaring hoe de leefwereld van cliënten eruit ziet. En ze hebben deze inzichten leren gebruiken in allerlei rollen en taken: als voorlichter, beleidsontwikkelaar, trainer, groepswerker, coach, projectleider, begeleider, vrijwillig maatje, communicatiedeskundige, auteur, onderzoeker en ga zo maar door. Zo dragen ze bij aan de gewenste vernieuwingen in samenleving en zorg om herstel en meedoen mogelijk te maken. Desondanks horen we nog steeds verhalen vanuit projecten over knelpunten en dilemma’s in de onderlinge samenwerking.

In de masterclass op 15 juni 2017 laten we ervaringsdeskundigen aan het woord over hun werk en hoe ze daarin bijdragen aan de innovatiekracht. Ook bieden we ruimte aan de dialoog met diegenen die graag succesvol met hen willen samenwerken. We nodigen de in de projecten van Nieuwe Wegen actieve ervaringsdeskundigen nadrukkelijk uit om bij deze masterclass aanwezig te zijn en hun bijdrage leveren. Ook nodigen we alle niet-ervaringsdeskundige geïnteresseerden uit om te komen en hun – ervaringsdeskundige collega of samenwerkingspartner mee te brengen.

Programma

Het programma start met een inleiding door Irene van de Giessen, ervaringsdeskundige en directeur van Hersteltalent en Astrid Philips, ervaringsdeskundige, medewerker team ED en co-docent op de opleiding Social Work van de Hogeschool van Amsterdam. Zij geven het kader voor de dag: wat is ervaringsdeskundigheid, waar en hoe zie je de specifieke meerwaarde van ervaringsdeskundige bijdragen, wat zijn voorwaarden voor een succesvolle inzet en samenwerking. Aansluitend interviewen Astrid Philips en Anne-Marie van Bergen een vijftal ervaringsdeskundigen die in verschillende rollen werkzaam zijn over hun praktijk. Vervolgens zullen we in een groepsgesprek ingaan op de ervaringen van alle aanwezige ervaringsdeskundigen. Na de middag gaan we in op de praktijkvragen waar de deelnemers rond dit thema mee worstelen en zoeken naar tips en tops, die we elkaar op creatieve wijze meegeven. Het wordt ongetwijfeld een boeiende dag, maar hopelijk ook een dag die ons meer laat zien, dan we al weten…

Voor wie?

  • Deelnemers van het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ en actieve ervaringsdeskundigen
  • Leden van GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en het LPGGz.
  • Overige leiders (formeel en informeel) van innovaties in de ggz en opvang.

Per masterclass hebben we ruimte voor maximaal 80 personen. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend: de masterclasses worden bekostigd uit publieke middelen.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy