Hersteltalent

WRAP (dag 4 / week)

Wat is WRAP en voor wie is het bedoeld?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen.

Het herstelprogramma van WRAP bestaat uit:

 • Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor
  jezelf en steun
 • Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel
 • Herstelthema’s die verdieping bieden
 • De zes actieplannen van WRAP:
  1. Dagelijks onderhoudsplan
  2. Triggers
  3. Vroege waarschuwingstekens
  4. Signalen van ontsporing
  5. Crisisplan
  6. Post-crisisplan

Hoe gaat de cursus in zijn werk?

In een groepje van maximaal 8 personen ga je onder begeleiding van Klazine Tuinier en Judith Koudijzer aan de slag met je WRAP. In een week maak je je WRAP, of heb je in ieder geval een goede aanzet om hem later zelf af te kunnen maken. Tijdens de WRAP zullen we gezamenlijk de lunch gebruiken, maar als je liever zelf iets meeneemt kan dat natuurlijk ook.

 • Stichting Hersteltalent
 • Privacy