Hersteltalent

Voortgang Crisiskaart

In 2017 is Stichting HerstelTalent gestart met de crisiskaart. In de tijd dat we met volop financiële middelen volop konden investeren werden rond de 40 kaarten gemaakt. Hoewel wij niet meer ‘vol’ inzetten op voorlichtingen komen de aanmeldingen nog altijd binnen. Er zijn nu bijna 60 mensen met een crisiskaart in Zeeland. We zijn heel blij dat de gemeenten Schouwen-Duiveland en Middelburg de crisiskaart financieren. Ook zijn wij blij met de aandacht hiervoor van Omroep…

Lees verder

Josseline Tolhoek

Josseline is coördinator van het project Crisiskaart Middelburg dat op 1 augustus 2019 van start is gegaan. Zij heeft diverse cursussen gedaan om haar ervaringskennis deskundig te bewerken. Ze is onder andere HOP facilitator en voltooide de cursus crisiskaart consulent en deed mee met de Yücelmethode. Op 1 augustus start zij met de MBO opleiding Zorg & Welzijn voor Ervaringsdeskundigen.

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy