Hersteltalent

Doelstelling

Aan het eind van het coachingstraject heb je inzicht in je functioneren en ben je beter instaat verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen besluiten en acties. Je kunt haalbare, persoonlijke doelen formuleren en stappen ondernemen om tot het behalen van die doelen te komen. De effecten op gedrag, gevoel en gedachten kunnen zijn dat je jezelf zelfverzekerder voelt en meer zelfvertrouwen hebt, assertiever kunt optreden, effectiever communiceert en gemakkelijker keuzes maakt.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy