Hersteltalent

Indicaties

Niemand anders dan jij zelf beslist of je voor coaching in aanmerking wilt komen. Er bestaat (nog) niet zoiets als een indicatie voor coaching. Soms zal iemand je adviseren om een coachingstraject te volgen, maar alleen jij kan beslissen of je bereid bent om een dergelijk traject met ons aan te gaan.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy