Hersteltalent

Kwaliteit

Alle medewerkers van Stichting HerstelTalent hebben opleidingen gevolgd om hun ervaring met een chronische psychische- of lichamelijke kwetsbaarheid (uitdaging) deskundig in te zetten. Een aantal van hen combineren dit met hun kennis uit een reguliere opleiding in zorg of welzijn. Daarnaast volgen zij intervisie en indien noodzakelijk supervisie. Medewerkers van HerstelTalent zijn lid van de Vakvereniging voor Ervaringswerkers. en dienen bij aanvang van hun werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag te overleggen (VOG).

Per bijeenkomst laten we je kort de session rating scale invullen. Dit doen we om na te gaan hoe het gesprek is gegaan en wat er beter kan. De volgende 4 vragen scoor je op een schaal van 1 tot 10:

  1. Coachingsrelatie: ik voelde me gehoord, begrepen, gerespecteerd
  2. Doel en onderwerp:we hebben gewerkt en gesproken over datgene waar ik aan wilde werken of wilde spreken
  3. Werkwijze: de manier van werken van de coach past goed bij mij
  4. Sessie als geheel: het gesprek sloot aan bij mijn behoefte(n)

 

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy