Hersteltalent

Vergoeding

Stichting HerstelTalent is gecontracteerd voor ambulante begeleiding door Porthos (Walcheren) in het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Wanneer u daar hulp bij nodig heeft omdat u zich op wat voor manier dan ook kwetsbaar voelt en dit niet (voldoende) met uw naaste omgeving kunt oplossen bent u bij ons aan het goede adres.

In Walcheren dient u zich aan te melden bij een van de Porthosloketten, gevestigd te Middelburg of Vlissingen. Voor de gemeente Veere kunt u zich tevens aanmelden bij deze loketten. Een medewerker van Porthos komt u eventueel bezoeken in verband met de afstand.

U vertelt uw situatie en vraagt om hulp. De medewerker van Porthos zal u adviseren welke hulp bij u past en u hiernaar verwijzen. Telefoonnummer Porthos; 088-7514000

 

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy