Hersteltalent

Stage

We zijn voortdurend op zoek naar mensen die iets voor ons bedrijf kunnen betekenen. Denkt u dat u iets hebt toe te voegen neem dan contact met ons op. We zijn erkend leerbedrijf de volgende opleidingen: Xxxxxxx Xxxxxxxx  

Lees verder

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Stichting HerstelTalent? Wij vinden het belangrijk om uw klacht te horen, zodat we indien mogelijk samen met u een oplossing kunnen zoeken. Uw klacht komt terecht bij de infolijn van HerstelTalent. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, een reactie. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.

Lees verder

Team

Als medewerkers en vrijwilligers van Stichting HerstelTalent zijn we deskundig met betrekking tot onze eigen ervaringen op het psychische-, lichamelijke of verslavingsvlak. We hebben bij aanvang van onze werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag overlegd (VOG). We doen ons werk onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Ervaringsdeskundigheid is…

Lees verder

Jaarverslag

In de PDF links naast deze tekst vindt u ons jaarverslag over 2018. We wensen u veel leesplezier!  

Lees verder

Missie

Stichting HerstelTalent heeft als missie het verspreiden van ervaringskennis. Wij vinden dit zo belangrijk omdat ervaringskennis volgens ons – en vele anderen – een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen. Met name van mensen die te maken hebben gehad met ernstige ontwrichting in hun leven. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid geven ruimte en hoop aan mensen dat ook voor hen herstel mogelijk is. Sterker nog, dat mensen een herstelproces ingaan terwijl ze dat vaak…

Lees verder

Visie

HerstelTalent heeft als visie dat ervaringskennis als een waardevolle bron van kennis dient te worden gezien, die naast reguliere (medische, wetenschappelijke en professionele) kennis dient te worden toegepast om authentieke herstelprocessen te bevorderen.

Lees verder

Doelstelling

Stichting HerstelTalent heeft als doel om de (ervarings)kennis en vaardigheden die voortkomen uit het doormaken van ontwrichtende levensomstandigheden – en de zoektocht om daar betekenis aan te geven – zichtbaar te maken, te ontwikkelen en in te passen. Eén en ander vertaalt zich in de volgende concrete doelstellingen: HerstelTalent wil methodieken en werkvormen ontwikkelen gebaseerd op ervaringskennis. HerstelTalent wil de doorontwikkeling en professionalisering van de inzet van ervaringskennis in de praktijk bevorderen. HerstelTalent wil mensen…

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy