Hersteltalent

Doelstelling

Stichting HerstelTalent heeft als doel om de (ervarings)kennis en vaardigheden die voortkomen uit het doormaken van ontwrichtende levensomstandigheden – en de zoektocht om daar betekenis aan te geven – zichtbaar te maken, te ontwikkelen en in te passen.

Eén en ander vertaalt zich in de volgende concrete doelstellingen:

  • HerstelTalent wil methodieken en werkvormen ontwikkelen gebaseerd op ervaringskennis.
  • HerstelTalent wil de doorontwikkeling en professionalisering van de inzet van ervaringskennis in de praktijk bevorderen.
  • HerstelTalent wil mensen laagdrempelig kennis laten maken met ervaringskennis.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy