Hersteltalent

Visie

HerstelTalent heeft als visie dat ervaringskennis als een waardevolle bron van kennis dient te worden gezien, die naast reguliere (medische, wetenschappelijke en professionele) kennis dient te worden toegepast om authentieke herstelprocessen te bevorderen.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy