Hersteltalent

Liefde is verdraagzaam

Ik weet nog goed dat ik als kind en later als puber vaak tegen mijn vader zei: ‘Pap, en als God nu naar de wereld keek en ons zo zag doen, dan zou Hij zo verdrietig zijn…’ Dan was er weer iets vreselijks gebeurd, binnen de kerk wel te verstaan. Dan was er een dominee weggepest, iemand uit z’n ambt gezet, of erger nog, iemand verbannen uit de kerk omdat hij de bijbel net iets…

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy