Hersteltalent

Toespraak CCR ARKIN: “De noodzaak tot een Paradigmashift” (2015)

[PP2] Onlangs las ik het tijdschrift BRES. De meesten zullen dat als een zogenaamd ALTERNATIEF tijdschrift beschouwen. Het herbergt onderwerpen op het gebied van bewustzijn, nieuwe wetenschap, spiritualiteit, verborgen geschiedenis, wereldwijde ontdekkingen, duurzaamheid en alternatieve genezing. [PP3] Een interview met hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk trok mijn aandacht. Ze vertelt daarin – dat ze kortgeleden bij een diner door de gastvrouw gevraagd werd – waarom ze nou toch eigenlijk vegetariër was. Haar antwoord was dat…

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy