Hersteltalent

Expertteam werk Zeeland

27 augustus as. gaat het expertteam Ggz en arbeid van start. Dit valt onder het provinciale project GGZ en arbeid dat onder leiding staat van Peter Meulenberg. Het expertteam heeft als doel aanbevelingen te formuleren voor het traject psychiatrie/arbeid op basis van casusbespreking.

Veel mensen met psychische problemen willen graag betaald aan het werk maar in de praktijk blijkt dit vaak erg ingewikkeld vanwege allerlei redenen en regels. Binnen het expertteam bespreken we dit soort situaties om vervolgens ideeën adviezen en aanbevelingen te bedenken die het makkelijker maken om aan het betaald aan werk te gaan als je ook psychische problemen hebt. De mensen uit het team werken bij verschillende organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen zoals het UWV en de ggz. Het team levert dus geen concrete oplossingen in een situatie maar hoopt hier wel aan bij te dragen voor veel die hier tegenaan lopen. Als de aanbevelingen er zijn worden ze zeker gedeeld.

Vanuit HerstelTalent zal Klazine Tuinier het expertteam voorzitten, daarnaast neemt Carla Baas deel als ervaringsdeskundige. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het expertteam.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy