Hersteltalent

Meesterschap in ervaringsdeskundigheid

Leergang meesterschap in ervaringsdeskundigheid voor ervaringsdeskundigen in de ggz

De inzet van ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om te leven en te werken met een psychische kwetsbaarheid. Ze hebben persoonlijke ervaring opgedaan tijdens hun behandeling en herstel. Vanuit deze ervaring kunnen ze niet alleen voor anderen in vergelijkbare situaties iets betekenen. Ook voor werkgevers en beleidsmakers kunnen hun ervaringen van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Om de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz verder te verbeteren, biedt Stichting HerstelTalent in samenwerking met Radius Socratische vaardigheden voor professionals, een Leergang meesterschap in ervaringsdeskundigheid gericht op het ontwikkelen van socratische vaardigheden. De leergang is ook zeer geschikt voor divers samengestelde groepen. Bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, werkgevers, beleidsmakers en andere bevorderaars van arbeidsparticipatie.

De Leergang meesterschap in ervaringsdeskundigheid is gericht op het ervaren en gebruiken van socratische methoden en de socratische dialoog. Het is gebleken dat de socratische dialoog zorgt voor een laagdrempelige manier van zichtbaar en bespreekbaar maken van (zelf)stigma en het ontwikkelen van vaardigheden die zowel voor werkgevers als werknemers van belang zijn. Deze gespreksvorm is de klassieke methode die gebruikt wordt voor collectief zelfonderzoek. Een goed socratisch gesprek verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip. De methode doorbreekt gewoonten en systemen en deelnemers komen zo tot nieuwe inzichten met elkaar: Hoe zit het nu echt? Wat is hier van belang? Waar draait het om? Wat betekent dit eigenlijk? Wat werkt goed en wat eventueel niet? Het zijn inzichten waarmee de deelnemers in de praktijk daadwerkelijk anders gaan denken en doen.

Het traject bestaat in principe uit zeven dagdelen waarin oefeningen en theoretische achtergrond elkaar afwisselen en de deelnemers zich oefenen in de socratische dialoog.  Maatwerktrajecten zijn altijd mogelijk in overleg.

Stichting HerstelTalent heeft in 2016 in het project Zelfregulatie en identiteit met succes gewerkt met het socratisch gesprek als werkvorm. Het project werd gefinancierd door het Fonds Samen Sterk zonder Stigma. (www.samensterkzonderstigma.nl)

Informatie

Voor meer informatie over inhoud en kosten van de Leergang meesterschap in ervaringsdeskundigheid kunt u contact opnemen met Klaar Koenraad van Stichting HerstelTalent, M: 06 – 128 15 212 of E: klaartjekoenraad@hetnet.nl

 

 

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy