Hersteltalent

Mijn kracht belicht

Aanleiding project

Moslima’s met een achtergrond in de psychiatrie zijn binnen de moslimgemeenschap en daarbuiten weinig zichtbaar. Het bespreken van psychische problematiek met de directe leefomgeving is voor veel mensen al niet gemakkelijk, maar deze vrouwen weten zich (soms ook nog eens) mondeling en schriftelijk minder goed uit te drukken, waardoor zij zichzelf nog meer onzichtbaar maken. Velen van hen lijden onder ‘dubbel stigma’ (zie ook website Doortje Kal voor verduidelijking rond dit begrip). Het doel van het project is om de bewustwording van zelfstigma bij (alleenstaande) moslim vrouwen/moeders te vergroten door middel van fotografie. Door middel van fotografie kunnen zij zichzelf in het licht zetten: ‘belichten’. Het doel is de eigen kracht op te zoeken, daarvan bewust te worden en empowerment dichterbij te brengen. De foto’s die de vrouwen maken worden aan het einde van het project in een expositie samengebracht. Tijdens de expositie wordt het onderlinge gesprek en het gesprek met de eigen en verdere omgeving gestimuleerd.

Doel project

‘Mijn kracht belicht’ wil op een laagdrempelige manier werken aan de eigen kracht door middel van een fotocursus/zingevingscursus. De gesprekken in de bijeenkomsten prikkelen het zelfonderzoek naar zingeving, levensvragen en zelfstigma’s. De foto-opdrachten tijdens de bijeenkomsten dagen de deelnemers uit om na te denken over hun sterke kanten en andere rollen dan die van patiënt te (her)ontdekken. Door het expliciet maken van beelden in de leefomgeving en die met elkaar te bespreken, worden deelnemers zich bewust van hun eigen verhaal en oefenen we tegelijkertijd met verschillende sociale competenties. De bijeenkomsten vormen een basis voor persoonlijke groei.

Opbouw project

Het project bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur die wekelijks plaatsvinden. De inleiding vindt plaats in de eerste twee bijeenkomsten aan de hand van twee symbolische verhalen. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Aan de hand van foto-opdrachten (bijeenkomst 3/4/5) die individueel, in tweetallen of door de gehele groep worden uitgevoerd, brengen deelnemers hun leven in beeld. Met een digitale camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal dat bij de beelden hoort. In bijeenkomst 6 vindt het eindgesprek plaats. De deelnemers ontvangen een certificaat.

Eindresultaat project

Bijeenkomst 7 is de expositie waar de foto’s mooi ingelijst worden getoond. Daarbij wordt de Imam gevraagd een interactieve lezing te verzorgen over het belang van de rol van de vrouw/moeder/moslima binnen de gemeenschap. De expositie zal op verschillende plekken binnen en buiten te zien zijn, zodat deze positieve beelden ook voor het grote(re) publiek zichtbaar zijn. Op deze manier werken we aan het bestrijden van het (zelf)stigma dat gekoppeld is aan het hebben van een psychiatrische diagnose.

  • Stichting Hersteltalent