Hersteltalent

Hersteltalent doet aan preventie, begeleiding, geeft advies, doet onderzoek en begeleidt mensen bij het weer in beweging komen. Naast reguliere professionele kennis zetten we onze ervaringskennis deskundig in ten behoeve van uw herstel. Dit wil zeggen dat we zelf een herstelproces hebben meegemaakt op psychisch-, lichamelijk- of verslavingsvlak. Hoewel ieder herstelproces anders is, beschouwen wij ons meer dan gemiddeld deskundig waar het gaat om de (taciete) kennis die voortgekomen is uit herstelprocessen die mensen wereldwijd hebben meegemaakt. Dit geldt mede voor de wijze waarop je ruimte kunt scheppen voor een dergelijk proces. Wilt u vertrouwde mensen die met u meedenken over uw herstel? Neem contact op met Hersteltalent!

Projecten

Project Schouwen-Duiveland

Project Zelfregiecentrum Middelburg

Project Crisiskaart Middelburg

Team Thuis Oosterschelderegio

Expertteam werk Zeeland

Projecten overzicht pagina
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy