Visie

Stichting HerstelTalent ondersteunt mensen met psychische- en/of lichamelijke problematiek bij het doorlopen van hun eigen herstelproces. Voor het ruimte maken van herstelprocessen en het stimuleren van het eigen initiatief van mensen, is ‘vrije ruimte’ voorwaardelijk. Daarnaast is het inzetten van peersupport belangrijk. Peers, oftewel ‘gelijken’, zijn mensen met een vergelijkbare achtergrond of situatie die op grond daarvan op allerlei vlakken herkenning bij elkaar vinden. HerstelTalent wordt gerund door een team van ervaringsdeskundige professionals. Met behulp van deze ervaringsdeskundigen proberen mensen de problematiek hanteerbaar te maken of op te lossen, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners. Mensen geven zelf vorm aan hun eigen herstelproces. Herstel is (in de Ggz) een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte alleen.

In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische- en/of lichamelijke ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van de aandoening heen en ontdekt daarbij (verloren gewaande) mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische- en/of lichamelijke kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun psychische ervaringen. Een herstelproces is persoonlijk, uniek en verloopt nooit volgens een vooropgesteld plan. Het beslaat veel verschillende aspecten, waaronder het hervinden van hoop en een positief zelfbeeld, en het herwinnen van de eigen regie over een leven (buiten de psychiatrie) in een maatschappelijke omgeving.

Bestuur

Frans Dieleman

Frans Dieleman is voorzitter in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Frans was in zijn vorig leven B-verpleegkundige en heeft ruimschoots ervaring met mensen die een chronische kwetsbaarheid hebben.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is secretaris in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij hoogleraar zorginnovatie aan de Universiteit van Maastricht, programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan en aanjager van de ‘nieuwe GGZ beweging’.

Willem van Staalen

Willem van Staalen is penningmeester in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Willem deed langdurig ervaring op als pleegvader van iemand met een ernstige psychische aandoening.

Team

Als medewerkers en vrijwilligers van Stichting HerstelTalent zijn we deskundig met betrekking tot onze eigen ervaringen op het psychische-, lichamelijke of verslavingsvlak. We hebben bij aanvang van onze werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag overlegd (VOG). We doen ons werk onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting HerstelTalent en we stimuleren dan ook een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in het sociale domein, in de GGZ en de beeldvorming rondom psychiatrie en chronisch ziekten.

Irene van de Giessen

Irene van de Giessen is consulent / directeur van Stichting HerstelTalent. Zij is bestuurder van Kenniscentrum Phrenos, adviseur van de afdeling Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP),  consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en hoofdredacteur van het tijdschrift voor Participatie en Herstel (http://www.participatieenherstel.nl). Irene heeft diverse opleidingen gedaan (waaronder maatschappelijk werk).

Judith Koudijzer

Judith Koudijzer is administratief medewerker bij Stichting HerstelTalent. Zij neemt de telefoon aan, plant afspraken in en regelt praktische zaken. Daarnaast is Judith verantwoordelijk voor de begeleiding van ZZP-ers met eigen ervaring die begeleiding willen in de praktische zaken die zij tegenkomen in hun bedrijf. Ze deed de TOED, is WRAP-facilitator en getraind in de Yucelmethode.

Lesley Piccardt

Lesley Piccardt is vrijwilliger bij Stichting HerstelTalent en ervaringsdeskundige op het gebied van autisme, add, angst, ptss en hooggevoeligheid. Ze begeleidt diverse mensen een op een. Verder is zij gediplomeerd sociaal pedagogisch begeleider en opgeleid in de Yucelmethode. Lesley doet veel van haar werkzaamheden voor Stichting HerstelTalent buiten de provincie Zeeland.

Bouchra Zerkouni

Bouchra Zerkouni is vrijwillig projectmedewerker ‘Mijn kracht belicht‘ bij Stichting HerstelTalent. Zij was eerder ervaringsdeskundige bij Delta Psychiatrisch Centrum en deed in die hoedanigheid diverse trainingen rond zingeving en HEE. Daarnaast deed Bouchra een opleiding tot ervaringsdeskundige bij het IGPB (TOED). Haar specialisme ligt op het gebied van zingeving en religie bij ernstige psychische aandoeningen.

Klazine Tuinier

Klazine is vrijwilliger bij stichting HerstelTalent. Zij is verpleegkundige van beroep en bij HerstelTalent in opleiding om haar ervaring die zij opdeed op psychisch vlak deskundig in te gaan zetten.

Saskia Hümbs

Saskia Hümbs is vrijwilliger bij Hersteltalent. Zij geeft vorm aan het Leefmuseum en ontwikkelt voor de zelfregiecentra de cursus ‘Werk aan je wensen’. Saskia deed de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening en de cursus WMEE en is bezig met de TOED en hoopt hierdoor andere mensen bij te kunnen staan in hun herstel en/of persoonlijke ontwikkelingen.

Ellen van der Made

ELlen is medewerkster bij Stichting Herstel Talent. Zij is beeldend kunstenaar en heeft haar artistieke opleiding genoten aan de Kunstacademie St Joost in Breda en kunstacademie Eeklo in België. Nu is zij bij Hersteltalent in opleiding om de ervaringen die zij heeft opgedaan in de School des Levens, zowel op creatief als op psychisch vlak deskundig in te gaan zetten

Petra Jung

Petra Jung is medewerkster bij Stichting Hersteltalent. Na een aantal jaren werkervaring en studie in het bank en verzekeringswezen kreeg haar leven een andere wending. Ze kwam terecht in een oerwoud van diagnoses, behandelingen en opnamen. Daarnaast volgde ze ook haar eigen pad van herstel. In opleiding bij stichting Hersteltalent hoopt ze haar ervaringen deskundig om te buigen in cursus, training en coaching. Ze volgt op dit moment de TOED waarna ze haar opleiding tot mindfulness-trainer zal hervatten bij de IAM-academie in Gent.

Carla Baas

Carla Baas is vrijwilliger bij Stichting HerstelTalent. Na haar PABO heeft ze 10 jaar gewerkt met mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. Ook is ze daarna ruim 10 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest als groepsleerkracht en de laatste jaren als remedial teacher. Sinds ruim 2 jaar is ze vrijwilliger bij SWM. Eerst als buurtmakelaar voor het project Niet Zonder Jou! En nu als Talentencoach. Carla heeft afgelopen mei het certificaat Crisiskaartconsulent behaald en is nu bezig met de TOED.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Stichting HerstelTalent? Wij vinden het belangrijk om uw klacht te horen, zodat we indien mogelijk samen met u een oplossing kunnen zoeken. Uw klacht komt terecht bij de infolijn van HerstelTalent. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, een reactie. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.