Visie

Stichting HerstelTalent ondersteunt mensen met psychische- en/of lichamelijke problematiek bij het doorlopen van hun eigen herstelproces. Voor het ruimte maken van herstelprocessen en het stimuleren van het eigen initiatief van mensen, is ‘vrije ruimte’ voorwaardelijk. Daarnaast is het inzetten van peersupport belangrijk. Peers, oftewel ‘gelijken’, zijn mensen met een vergelijkbare achtergrond of situatie die op grond daarvan op allerlei vlakken herkenning bij elkaar vinden. HerstelTalent wordt gerund door een team van ervaringsdeskundige professionals. Met behulp van deze ervaringsdeskundigen proberen mensen de problematiek hanteerbaar te maken of op te lossen, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners. Mensen geven zelf vorm aan hun eigen herstelproces. Herstel is (in de Ggz) een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte alleen.

In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische- en/of lichamelijke ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van de aandoening heen en ontdekt daarbij (verloren gewaande) mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische- en/of lichamelijke kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun psychische ervaringen. Een herstelproces is persoonlijk, uniek en verloopt nooit volgens een vooropgesteld plan. Het beslaat veel verschillende aspecten, waaronder het hervinden van hoop en een positief zelfbeeld, en het herwinnen van de eigen regie over een leven (buiten de psychiatrie) in een maatschappelijke omgeving.

Bestuur

Frans Dieleman

Frans Dieleman is voorzitter in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Frans werkte als Leidinggevende, A+B-verpleegkundige en docent in de Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg en GGZ. Hij heeft de laatste 10 jaar veel ervaring opgedaan als klachtenfunctionaris, kwaliteitsadviseur en auditor binnen de GGZ. Hij heeft ruimschoots ervaring met mensen die een chronische kwetsbaarheid hebben.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is secretaris in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij hoogleraar zorginnovatie aan de Universiteit van Maastricht, programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan en aanjager van de ‘nieuwe GGZ beweging’.

Willem van Staalen

Willem van Staalen is penningmeester in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Willem deed langdurig ervaring op als pleegvader van iemand met een ernstige psychische aandoening.

Team

Als medewerkers en vrijwilligers van Stichting HerstelTalent zijn we deskundig met betrekking tot onze eigen ervaringen op het psychische-, lichamelijke of verslavingsvlak. We hebben bij aanvang van onze werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag overlegd (VOG). We doen ons werk onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting HerstelTalent en we stimuleren dan ook een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in het sociale domein, in de GGZ en de beeldvorming rondom psychiatrie en chronisch ziekten.

Irene van de Giessen

Irene van de Giessen is consulent / directeur van Stichting HerstelTalent. Zij is bestuurder van Kenniscentrum Phrenos en hoofdredacteur van het tijdschrift voor Participatie en Herstel (http://www.participatieenherstel.nl). Irene is maatschappelijk werker van beroep.

Judith Koudijzer

Judith Koudijzer is administratief medewerker bij Stichting HerstelTalent. Zij neemt de telefoon aan, plant afspraken in en regelt praktische zaken (zoals het verrichten van declaraties). Judith heeft de TOED gedaan en diverse cursussen waarmee ze haar ervaringskennis deskundig kan inzetten.

Carla Baas

Carla Baas is senior ervaringsdeskundig begeleider bij Stichting HerstelTalent. Zij geeft intervisie en verzorgt de werkbegeleiding voor medewerkers van het Zelfregiecentrum. Carla is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die sterke emoties ervaren of  een licht verstandelijke beperking hebben. Lees verder >>

 

Klazine Tuinier

Klazine Tuinier is projectleider bij stichting HerstelTalent. Zij is Zeeland-breed verantwoordelijk voor de crisiskaart en op Schouwen-Duiveland is zij daarnaast ook nog verantwoordelijk voor Onafhankelijke Client Ondersteuning. Verder is ze verpleegkundige van beroep en recent afgestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen (Masteropleiding Verpleegkunde). Op dit moment volgt Klazine de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV)

 

Sven Roelse

Sven Roelse is coördinator van het Zelfregiecentrum Middelburg. Hij is een van de vaste aanspreekpunten op woensdag en vrijdag. Daarnaast begeleid hij iedere woensdag mensen die vragen hebben op het gebied van hun computer of die zich verder willen bekwamen in programmeren. Sven is WRAP facilitator, volgde de cursus ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’, deed de opleiding eCPR en volgt een opleiding tot ervaringsdeskundige bij Zadkine in Rotterdam. Hij is bijna afgestudeerd.

Niek Knol

Niek Knol geeft intervisie aan de medewerkers die begeleiding geven in het kader van de WMO. Hij is fysiotherapeut en coach. Niek is specialist in mensen weer in beweging brengen. Als geen ander kan hij mensen motiveren om toch weer hun doelen na te streven. Lees verder >>

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Stichting HerstelTalent? Wij vinden het belangrijk om uw klacht te horen, zodat we indien mogelijk samen met u een oplossing kunnen zoeken. Uw klacht komt terecht bij de infolijn van HerstelTalent. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, een reactie. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.