Doelstelling

Stichting HerstelTalent heeft als doel om de (ervarings)kennis en vaardigheden die voortkomen uit het doormaken van ontwrichtende levensomstandigheden – en de zoektocht om daar betekenis aan te geven – zichtbaar te maken, te ontwikkelen en in te passen.

Eén en ander vertaalt zich in de volgende concrete doelstellingen:

  • HerstelTalent wil methodieken en werkvormen ontwikkelen gebaseerd op ervaringskennis.
  • HerstelTalent wil de doorontwikkeling en professionalisering van de inzet van ervaringskennis in de praktijk bevorderen.
  • HerstelTalent wil mensen laagdrempelig kennis laten maken met ervaringskennis.

Visie

HerstelTalent heeft als visie dat ervaringskennis als een waardevolle bron van kennis dient te worden gezien, die naast reguliere (medische, wetenschappelijke en professionele) kennis dient te worden toegepast om authentieke herstelprocessen te bevorderen.

Missie

Stichting HerstelTalent heeft als missie het verspreiden van ervaringskennis. Wij vinden dit zo belangrijk omdat ervaringskennis volgens ons – en vele anderen – een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van mensen. Met name van mensen die te maken hebben gehad met ernstige ontwrichting in hun leven. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid geven ruimte en hoop aan mensen dat ook voor hen herstel mogelijk is. Sterker nog, dat mensen een herstelproces ingaan terwijl ze dat vaak niet meer verwacht hadden. Vanuit ervaringskennis staan wij ook voor het cliëntperspectief (in het volle bewustzijn dat dit twee verschillende zaken zijn). Dat is ons uitgangspunt. In Zeeland leveren wij daar een belangrijke bijdrage aan omdat er niet veel vertegenwoordigers van het cliëntperspectief en ervaringskennis in deze provincie zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot ervaringskennis wanneer daar behoefte aan is, zowel binnen Zeeland als daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen de mogelijkheid heeft om te herstellen. Daar zijn wij zelf het voorbeeld van. Vanuit deze overtuiging doen wij ons werk.

Jaarverslag

In de PDF links naast deze tekst vindt u ons jaarverslag over 2018. We wensen u veel leesplezier!

 

Bestuur

Frans Dieleman

Frans Dieleman is voorzitter in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Frans werkte als Leidinggevende, A+B-verpleegkundige en docent in de Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg en GGZ. Hij heeft de laatste 10 jaar veel ervaring opgedaan als klachtenfunctionaris, kwaliteitsadviseur en auditor binnen de GGZ. Hij heeft ruimschoots ervaring met mensen die een chronische kwetsbaarheid hebben.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is secretaris in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij hoogleraar zorginnovatie aan de Universiteit van Maastricht, programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan en aanjager van de ‘nieuwe GGZ beweging’.

Willem van Staalen

Willem van Staalen is penningmeester in het bestuur van Stichting HerstelTalent. In het dagelijks leven is hij gepensioneerd en geniet van het leven. Willem deed langdurig ervaring op als pleegvader van iemand met een ernstige psychische aandoening.

Team

Als medewerkers en vrijwilligers van Stichting HerstelTalent zijn we deskundig met betrekking tot onze eigen ervaringen op het psychische-, lichamelijke of verslavingsvlak. We hebben bij aanvang van onze werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag overlegd (VOG). We doen ons werk onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting HerstelTalent en we stimuleren dan ook een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in het sociale domein, in de GGZ en de beeldvorming rondom psychiatrie en chronisch ziekten.

Irene van de Giessen

Irene van de Giessen is directeur van Stichting HerstelTalent. Zij is bestuurder van Kenniscentrum Phrenos en lid van de Raad van Toezicht van GGZ InGeest. Irene is maatschappelijk werker van beroep.

Judith Koudijzer

Judith Koudijzer is administratief medewerker bij Stichting HerstelTalent. Zij neemt de telefoon aan, plant afspraken in en regelt praktische zaken (zoals het verrichten van declaraties). Judith heeft de TOED gedaan en diverse cursussen waarmee ze haar ervaringskennis deskundig kan inzetten.

Niek Knol

Niek Knol geeft intervisie aan de medewerkers die begeleiding geven in het kader van de WMO. Hij is fysiotherapeut en coach. Niek is specialist in mensen weer in beweging brengen. Als geen ander kan hij mensen motiveren om toch weer hun doelen na te streven. Lees verder >>

Silvia Swarts

Silvia is coördinator van het zelfregiecentrum in Middelburg. Ze volgt de opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch Coach bij De Kleine Tiki in Breda.

Simone Wattel

Simone is medewerker WMO bij HerstelTalent. Daarnaast heeft zij het diploma hbo-Social Work in haar bezit.

Klazine Tuinier

Klazine Tuinier is projectleider bij stichting HerstelTalent. Zij is Zeeland-breed verantwoordelijk voor de crisiskaart en op Schouwen-Duiveland is zij daarnaast ook nog verantwoordelijk voor Onafhankelijke Client Ondersteuning. Verder is ze verpleegkundige van beroep en recent afgestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen (Masteropleiding Verpleegkunde). Op dit moment volgt Klazine de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV)

 

Josseline Tolhoek

Josseline is coördinator van het project Crisiskaart Middelburg dat op 1 augustus 2019 van start is gegaan. Zij heeft diverse cursussen gedaan om haar ervaringskennis deskundig te bewerken. Ze is onder andere HOP facilitator en voltooide de cursus crisiskaart consulent en deed mee met de Yücelmethode. Op 1 augustus start zij met de MBO opleiding Zorg & Welzijn voor Ervaringsdeskundigen.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Stichting HerstelTalent? Wij vinden het belangrijk om uw klacht te horen, zodat we indien mogelijk samen met u een oplossing kunnen zoeken. Uw klacht komt terecht bij de infolijn van HerstelTalent. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, een reactie. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.

Stage

We zijn voortdurend op zoek naar mensen die iets voor ons bedrijf kunnen betekenen. Denkt u dat u iets hebt toe te voegen neem dan contact met ons op.

We zijn erkend leerbedrijf de volgende opleidingen:

  • Xxxxxxx
  • Xxxxxxxx