Hersteltalent

Team Thuis Oosterschelderegio

De pilot Team Thuis in de Oosterschelderegio richt zich op de uitstroom van mensen die van beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen. In de pilot wordt een ervaringsdeskundige ondersteuner van Stichting HerstelTalent ingezet als cliëntondersteuner bij een aantal clienten. De pilot start per 1 juli en loopt naar verwachting tot eind 2019.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy