DIS-ID

Dit project is ingediend in het kader van de jaarlijkse Herstelspecial 2021 (Herstelspecial 2021 – Oproep – 28 juli 2021).

Inleiding

Elk jaar krijgen ongeveer 4000 mensen de diagnose Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS). Rondom DIS gaan veel verhalen en mythen de ronde. Zo zouden mensen met DIS bezeten zijn, enge dingen doen, toneelspelen, gevaarlijk zijn enz. U kunt zich voorstellen dat deze vooroordelen grote invloed hebben op mensen die de diagnose DIS krijgen.

Wat willen we met ons project?

Wij willen met ons initiatief meer aandacht vragen voor wat de diagnose inhoudt en de relatie leggen met wat dit betekent in het dagelijks leven op een manier die toegankelijk is en de ‘zwaarte’ van de diagnose DIS afhaalt.

Doelgroep

Onze doelgroep zijn mensen die interesse hebben in DIS (bijvoorbeeld hulpverleners, naasten, of mensen op een andere manier te maken krijgen met DIS).

Wij willen groepsbijeenkomsten organiseren voor 8-12 deelnemers. Deze bijeenkomsten duren 2,5 tot 4 uur afhankelijk van de samenstelling van de groep en de voorkennis die er is.

Doel van de bijeenkomsten

De bijeenkomsten hebben drie doelen:                                                                                   – Uitleg over DIS (elk persoon start met één identiteit, maar door levensomstandigheden/trauma kun je dit anders gaan ervaren);                                      – Eigen ervaring van mensen met de diagnose DIS;                                                              – Verbinding met de deelnemers naar diversiteit die deelnemers in zichzelf kunnen ervaren.

Werkwijze

We beginnen de bijeenkomst aan de hand van het voorstellen door een lied waarin verschillende delen die mensen kunnen ervaren centraal staan. Daarna komt er een combinatie van uitleg over DIS met een creatieve verwerking en sluiten we af met een beeld van ‘heelheid’.