ZonMW / Beter gebruik collectieve ervaringskennis

Stichting HerstelTalent heeft op naam van Irene van de Giessen een subsidie gekregen van ZonMw (www.zonmw.nl) om collectieve ervaringskennis voor gemeenten beter beschikbaar te maken. In dit project interviewen wij beleidsmedewerkers van gemeenten in Zeeland over hoe zij ervaringen van inwoners betrekken bij hun beleid en wat hun wensen zijn op dit gebied. Het gaat met name om beleid voor inwoners die tegen grote belemmeringen aanlopen in deze maatschappij en die door gemeenten moeilijk te bereiken zijn. Op basis van de interviews schrijven wij een protocol hoe gemeenten juist ook díe groep mensen kan bereiken om hun ervaringen te betrekken bij de opzet, implementatie en evaluatie van nieuw beleid. Wij hopen dit project af te ronden medio december 2021.

Tussentijdse evaluatie: HerstelTalent Advies en concept protocol (tussentijdse evaluatie officieel)

Geopend: Op afspraak
Locatie: Oranjelaan 17-19, Middelburg
Telefoon: 06-22889296