Hersteltalent

Zelfregulatie en identiteit

Aanleiding

Stigma beïnvloedt de levens van velen mensen met ernstige psychische klachten. Het gaat dan om het stigma dat vanuit de samenleving rust op deze mensen, maar zeker ook om het stigma dat mensen met een psychiatrische aandoening zichzelf toebedelen. Niet alleen de psychiatrische aandoening bepaalt het (zelf)stigma, maar ook de ervaringen en trauma’s die zich rond de aandoening voordoen. Daarnaast worden de mogelijkheden van mensen met een psychische aandoening beperkt door ‘de ziekte’ zelf, maar ook doordat hun identiteit vaak ernstig is beïnvloed door de ‘ziekte-ervaring’. Er zijn aanwijzingen dat gestigmatiseerde identiteiten wel degelijk veranderd en hersteld kunnen worden door gericht te werken aan de eigen identiteit. Zeker als dit onder begeleiding gebeurt van mensen die hun eigen ervaring met psychiatrische aandoeningen deskundig inzetten om anderen in hun herstel te ondersteunen. Het werken aan de eigen identiteit en identiteitsveranderingen lijkt van cruciaal belang in het herstelproces van mensen nadat zij een ernstige psychiatrische crisis hebben doorgemaakt.

Projectaanvraag

In 2013 kreeg Irene van de Giessen van Stichting HerstelTalent een artikel (Zelfregulatie bevorderen.5.1-2) over zelfregulatie van Jaap van der Stel met de vraag of ze er ‘handen en voeten’ aan wilde geven omdat het nogal ‘wetenschappelijk’ was. Vervolgens gaven ze samen een toespraak op het Rehabilitatiecongres (2013) over het onderwerp. De toespraak werd enthousiast ontvangen door het publiek. Irene is daarna niet meer gestopt met werken aan haar eigen theorievorming over zelfregie en identiteit. Wie had ooit gedacht dat die vraag van toen Irene heden ten dage nog steeds zou bezighouden? Nog steeds kan ze de aantrekkingskracht niet goed verklaren, behalve dat het haar herstelproces beter benaderde dan willekeurig welke andere theorie die zij daarvoor ooit hoorde. Na overleg met Ellen Spanjers (Van het spel ‘Een steekje los’) besloot Irene een aanvraag voor een onderzoekssubsidie te doen bij Samen Sterk Zonder Stigma. Eind 2015 kwam het verheugende nieuws dat de aanvraag was gehonoreerd.

Projectdoel

Met de toegekende middelen kan dit jaar een praktisch onderzoek uitgevoerd worden naar de geldigheid van de theorie die Irene inmiddels ontwikkeld heeft over identiteit en zelfregulatie. Tegelijkertijd wordt in dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van een concrete werkvorm/spelvorm. Deze werkvorm moet het denken over zelfregulatie en identiteit met betrekking tot zelfstigma op een vriendelijke en laagdrempelige manier zichtbaar en bespreekbaar maken voor een brede doelgroep.

Projectwerkvorm

Binnen het onderzoeksproject ‘Zelfregulatie en Identiteit’ zal de socratische dialoog als werkvorm een belangrijke rol spelen. Irene van de Giessen werkt daarin samen met Klaartje Koenraad (Koenraad Zorgadvies). Zowel Van de Giessen als Koenraad hebben een opleiding tot socratisch gespreksleider afgerond. (Respectievelijk bij Hans Bolten Training en Eidoskoop / Jos Kessels). Het doel van de dialooggesprekken is om aan die ene ervaring van Irene van de Giessen veel meer persoonlijke ervaringen met identiteit, identiteitsverandering, zelfregie en herstel toe te voegen.

Filosofische onderzoeksvragen die mogelijk in de dialooggroepen naar boven komen zijn:

  • Waaruit bestaat de identiteit van een mens?
  • Hoe leven wij als mens?
  • Hoe kun je (je)zelf verliezen?
  • Hoe ziet verlies van vertrouwen in jezelf eruit?
  • Of hele andere vragen die in de dialoog van dat moment opborrelen.

 

 

 

  • Stichting Hersteltalent