Hersteltalent

Team

Als medewerkers en vrijwilligers van Stichting HerstelTalent zijn we deskundig met betrekking tot onze eigen ervaringen op het psychische-, lichamelijke of verslavingsvlak. We hebben bij aanvang van onze werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag overlegd (VOG). We doen ons werk onder het motto “Vermaatschappelijken door te ondernemen” in zogenaamde cliëntgestuurde projecten. Onze projecten voorzien in een netwerk van ervaringsdeskundigheid en bieden o.a. aansporing, kameraadschap, wederzijdse steun en praktische bijstand in een begripvolle en veilige omgeving. Ervaringsdeskundigheid is van grote betekenis voor Stichting HerstelTalent en we stimuleren dan ook een actieve betrokkenheid bij onze stichting, de ontwikkelingen in het sociale domein, in de GGZ en de beeldvorming rondom psychiatrie en chronisch ziekten.

  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy