Hersteltalent

(Stichting) HerstelTalent staat symbool voor de unieke vaardigheden die iemand nodig heeft om met zijn uitdagingen (beperkingen, aandoeningen, ziekte) die hij in het leven tegenkomt, en de eventuele klachten die dit met zich meebrengt, een bevredigend, hoopvol en zinvol leven te kunnen leiden. Het ligt dan ook voor de hand dat binnen de stichting diverse activiteiten plaatsvinden. Ieder mens heeft immers wat anders nodig in zijn of haar herstelproces. Lees verder >>

Toespraak F-ACT congres: “Er is alleen nog een probleem…” (2015)

[PP1] Goedemorgen dames en heren, Ik was hartstikke trots. Voor de allereerste keer van mijn leven werd ik gevraagd om zitting te nemen in een commissie. [PP2] De commissie die het plan van aanpak voor behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen zou gaan maken. Het klonk chique. Ik had alleen geen idee wat het inhield. Laat staan wat er van me verwacht werd. Tijdens het voorstelrondje raakte ik al zwaar geïntimideerd…

Lees verder

VNG over de crisiskaart

De VNG neemt een overzichtelijke pagina op over de crisiskaart in het kader van haar project over personen met verward gedrag.

Lees verder

Eerste bijeenkomst “Mensen zoals jij en ik”

HT_IK_FLYER

Lees verder

Jan Willem Hament tekent voor ‘Mensen zoals jij en ik’

Voor meer nieuws over Jan Willem Hament kijk op zijn facebookpagina

Lees verder

Tijd voor een spijtbetuiging

“Waarom excuses Irene? We deden het toch niet expres? Als je iets met de beste intenties doet en omdat we toen niet beter wisten dan ga je toch niet sorry zeggen?” Het is een voor een aantal mensen niet onbekend dat ik een vurig voorstander ben van een officiële spijtbetuiging van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor wantoestanden die in het verleden (en helaas soms nog in het heden) hebben plaatsgevonden. Óók terwijl je handelde…

Lees verder

“Als ik ergens zelfmoord pleeg is het hier in dit kouwe pleurisland”

Kéér op kéér werd het me in het ziekenhuis met de nodige overtuigingskracht ingepeperd. Ik moest NIET vergeten om mijn depot te komen halen. Het was immers héél belangrijk om ‘mijn ziekte’ onder controle te houden. Braaf stond ik jarenlang in de rij – om net als anderen –  te wachten tot ik aan de beurt was voor mijn spuit. Steeds weer bezwoer ik mezelf dat ik niet was zoals die anderen in de rij….

Lees verder
  • Stichting Hersteltalent