Hersteltalent

Stichting HerstelTalent organiseert met enige regelmaat openbaar toegankelijke bijeenkomsten om de herstelvisie en het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen onder de aandacht te brengen. We hebben daarnaast een vast programma van cursussen en trainingen waar u aan deel kunt nemen en voor in kunt schrijven. In onze agenda kunt u zien bij welke activiteiten wij op dit moment betrokken zijn.

10.00 - 12.30

Bestuursvergadering Kenniscentrum Phrenos (4 x per jaar / maart, juni september en november)

In het Bestuur van de Stichting Kenniscentrum Phrenos zijn de volgende expertisegebieden vertegenwoordigd: cliëntenbeweging, zorgaanbod, wetenschap, zorgverzekering, maatschappelijke partijen en politiek. Lidmaatschap van het Bestuur is een onbezoldigde functie. Bij uitzondering kan gebruik worden gemaakt van een vacatieregeling.

  • Marry Mos, voorzitter (Projectmedewerker Landelijk Platform en Secretaris Armoedecoalitie Utrechteving op wijk- en buurtniveau)
  • Ronald Luijk, penningmeester (senior beleidsadviseur zorg, Zorgverzekeraars Nederland)
  • Irene van de Giessen, lid (ervaringsdeskundige bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Vlissingen en Molemann Mental Health en eigenaar van Convalescent Talent)
  • José Manshanden, lid (themadirecteur Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht, kroonlid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling)
  • Niels Mulder, lid (hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, psychiater en onderzoeker BavoEuropoort)
  • Elsbeth de Ruijter, lid (voorzitter raad van bestuur GGZ inGeest)
  • Lidy Zaat, lid (directeur Stichting Anton Constandse)
10.00 - 12.30
  • Irene van de Giessen
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy