Missie, visie en kernwaarden

Missie

Mensen ondersteunen bij het vinden van hun eigen unieke betekenis.

Visie

  • HerstelTalent wil een toonaangevend bedrijf zijn, dat uitblinkt in de wijze waarop ervaringsdeskundigheid wordt ingezet bij herstelprocessen.
  • HerstelTalent is een opleidingsbedrijf dat mensen, die weten wat het betekent om tegenslag te ervaren, intensief begeleidt en schoolt in het vak van ervaringsdeskundige.
  • HerstelTalent streeft ernaar om voor 2025 een landelijk e-healthplatform voor ervaringskennis te realiseren om van betekenis te zijn voor een bredere doelgroep.

Kernwaarden

Kennis, Deskundigheid, Gelijkwaardigheid