Hersteltalent

De naam HerstelTalent staat symbool voor de unieke vaardigheden die iemand nodig heeft om met de uitdagingen (beperkingen, aandoeningen, ziekte) die hij in het leven tegenkomt, en de eventuele klachten die dit met zich meebrengt, een bevredigend, hoopvol en zinvol leven te kunnen leiden. We zetten ons dan ook in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Dit doen wij o.a. door het deskundig inzetten van onze ervaringskennis. Ons doel is om de kennis over ‘herstelprocessen die mensen met een psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid’ doormaken te verdiepen en te verbreden. De vraag wat onze ervaringskennis nu eigenlijk behelst en hoe je deze deskundig kan inzetten houdt ons doorlopend bezig. We streven ernaar om de rol van ervaringsdeskundigen in de (gezondheids)zorg, de maatschappij, de zorg voor chronisch zieken en het welzijnswerk te versterken. Daarnaast pleiten we voor het op grote schaal inzetten van de ‘Herstelvisie’ (nieuwe manier van kijken naar – psychische en/of lichamelijke – problemen in de zorg en welzijn) en verrichten we werkzaamheden die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het ligt dan ook voor de hand dat binnen de stichting diverse activiteiten plaatsvinden. Ieder mens heeft immers wat anders nodig in zijn of haar herstelproces. De één gaat naar Leefmuseum Walcheren omdat hij graag creatief bezig wil zijn. De ander gaat naar een van de Zelfregiecentra die onze stichting rijk is. Soms heeft iemand een idee voor een project omdat dit zijn herstel ten goede komt en hij nooit eerder de kans heeft gehad om zijn droom vorm te geven.  Mocht dit bij u het geval zijn dan denken we graag met u mee! We begeleiden echter ook mensen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in hun individuele herstelproces. Tot slot geven we toespraken, les op Hogescholen en verzorgen bijeenkomsten, cursussen en seminars. 

Bij alle activiteiten zijn de (vrijwillige) medewerkers gericht op het deskundig inzetten van hun (ervaring)kennis ter ondersteuning van mensen bij hun herstelproces. Daarnaast adviseren wij graag bedrijven – die de zorg die zij leveren een meer herstelondersteunend karakter willen geven.

Projecten

Vroegkinderlijk trauma

Project Crisiskaart Zeeland

Project Schouwen-Duiveland

Project Zelfregiecentrum Middelburg

Project Crisiskaart Middelburg

Projecten overzicht pagina
  • Stichting Hersteltalent
  • Privacy